User Tools

Site Tools

Sidebar

hal9k

Mailing lists

 • Announcements of talks, and major events. 1-2 mails/month.
 • Discussion of projects and other stuff. About 20-30 mails/month.

Chat
IRC channel #hal9k at Freenode. You can use Freenodes web-chat in your browser.

equipment:lasersaur

This is an old revision of the document!


Lasersaur

Status: OK

QR-ID HQR1167
Navn Lasersaur laser cutter
Kort beskrivelse Laser cutter
Indehaver Torsten Martinsen/Hal9k
Ansvarlig Torsten Martinsen
Tilladt brug No hacking allowed. Alm. brug tilladt for autoriserede brugere.

Hvilke materialer kan/må IKKE skæres

 • Polycarbonat (PC), ABS, HDPE - smelter i stedet for at blive skåret
 • Ekspanderet polystyren (Flamingo) - smelter, bryder i brand
 • PP-skum - smelter, bryder i brand
 • Glasfiber - epoxy giver giftige dampe, glasset kan ikke skæres
 • Coated kulfiber (kulfiber uden coating kan godt skæres)
 • Træsorter der indeholder meget olie/harpiks - kan bryde i brand
 • Metaller - metaller reflekterer laserstrålen, hvilket kan skade optik og laserrør
 • 'Plastglas' fra Biltema er ikke acryl, men derimod SAN (styrenakrylnitrit). Det kan muligvis godt lade sig gøre at skære ved lav effekt, men det har tendens til bare at smelte og blive grimt.

Hvilke materialer kan skæres

 • De fleste træsorter (men se ovenfor mht. olie-/harpiksholdige træsorter)
 • Krydsfiner
 • MDF - bliver dog mere brændt end rent træ
 • Papir, pap, karton
 • Kork
 • Acryl (også kendt som plexiglas, PPMA) - må ikke forveksles med polycarbonat! Støbt skulle være bedre end ekstruderet
 • POM (også kendt som Delrin, Acetal)
 • Kapton-tape
 • Mylar (BoPET)
 • Stof
 • Ægte læder
 • Gummi - men ikke hvis det indeholder klor
 • Teflon
 • Silicone
 • Depron og andre typer skum
 • Linoleum

Hvilke materialer kan graveres

Gravering betyder i denne forbindelse ganske enkelt at man kører med lavere effekt og/eller større hastighed. Derfor kan man gravere alle de materialer, der kan skæres. Desuden kan følgende graveres:

 • Eloxeret (anodiseret) aluminium og lignende
 • Glas (processen danner knust glas, så husk grundig rengøring bagefter)
 • Rustfrit stål (læs mere) og visse andre metaller, ved brug af markeringsspray/-pasta
  • DIY pasta: Gips blandet med isopropanol - virker kun på rustfrit stål.
 • Keramik, sten, granit, marmor

Hvem kan bruge maskinen

Maskinen er udstyret med en kortlæser (tager både de hvide adgangskort og de blå “keyfobs”). Hvis der ikke sidder et autoriseret kort i læseren, er det ikke muligt at skære.

Medlemmer kan få deres kort autoriseret efter at have modtaget udførlig vejledning i brugen.

Bemærk: Al brug af maskinen logges automatisk.

Sikkerhed

Maskinen indeholder en 80 W CO²-laser, som kan forårsage alvorlig skade på øjne og hud. Udvis derfor forsigtighed ved brug.

Desuden kan materialer bryde i brand under skæring. Det er derfor ikke tilladt at lade maskinen skære uden opsyn - dvs. det er heller ikke tilladt at forlade maskinen i kort tid under skæring. Hvis det er nødvendigt at forlade maskinen, så sæt først skæringen på pause.

Der er en række interlocks, som forhindrer laseren i at tænde hvis

 • låget ikke er lukket
 • chilleren ikke er tændt
 • chilleren melder fejl
 • et endstop er aktivt

Det er naturligvis ikke tilladt at sætte nogle af disse sikkerhedsmekanismer ud af kraft.

Bemærk at udsugningen automatisk slukker 3 minutter efter at skæring er afsluttet.

Bemærk også at zinkselenid, som linsen er fremstillet af, kan være giftigt: http://www.iiviinfrared.com/pdfs/Cleanup_instructions-071806.pdf

Vejledning

Udeståender

Der er pt følgende kendte mangler/problemer:

Hardware

 • Der er en resonans el. lign. som gør at der er ripple i Y-retningen ved hastigheder over 2000 mm/min. Dette sker kun ved buede streger.
 • Støj får nogle gange Lasersauren til at tro et et endestop er aktiveret, hvorved skæringen stopper. Løses formodentlig i næste revision af HW.

Software

Vi bruger pt den SW der er udviklet til Lasersaur. Den har en række mangler:

 • Understøtter ikke rastergravering
 • Hvis et objekt er klonet i Inkscape, kommer det ikke med - brug Unlink (Shift-Alt-D) til at lave klonen om til et objekt
 • Hvis man bruger Stop-knappen, nulstilles offset. Der er ingen nem måde at finde ud af præcis hvilken offset man havde sat (selv om det vises grafisk).

Kontrol før brug

Undgå at berøre spejlene!

Kontroller at der ikke sidder støv eller snavs på spejlene. Brug trykluft på dåse til at fjerne evt. støv, men prøv ikke at rense spejlene på anden vis.

Kontroller om profilerne hvorpå rullerne kører er rene. Hvis ikke, så aftør dem med en renseserviet.

Tænd for maskinen

Tryk på den grønne knap i højre side mærket POWER ON. Sæt dit adgangskort i kortlæseren.

Det indbyggede webinterface kan nu tilgås på http://lasersaur.hal9k.dk (10.42.2.10). Bemærk: Internet Explorer anbefales ikke. Hvis der ikke er indsat et autoriseret kort i læseren, er det muligt at uploade filer, men ikke at skære.

Tryk den grønne kontakt mærket 24 V PWR i højre side ind - denne kontakt bruges også som nødstop. Det er ikke nødvendigt at tænde chilleren endnu (den støjer en del).

Klik på home-knappen i webinterfacet.

Upload fil

Der kan uploades filer i SVG- eller DXF-format (med visse begrænsninger, se http://www.lasersaur.com/manual/dxf_import). I Inkscape skal 'document size' sættes til 1220 × 610 mm. Bemærk at det er stregerne (stroke) der skæres efter, flader (fill) har ingen betydning.

Klik på File Import i menuen til venstre, klik så på Import-knappen og vælg filen. Softwaren forsøger nu at gætte DPI-setting - hvis den gætter forkert, så klik på dropdown-menuen ved siden af Import-knappen og vælg den ønskede DPI (se her for flere detaljer). Du kan nu se din fil:

Ved at klikke på billedet vises den i full screen. Klik igen for at vende tilbage.

Forbered job

Klik på Add to Queue. Der vises nu dette skærmbillede:

I dette eksempel er der kun en farve (lag) på tegningen, men hvis der er flere, kan man tildele forskellige hastighed/effekt til forskellige lag. Det bruges typisk til at gravere det ene lag og skære det andet lag. Man kan lægge tags ind i Inkscapefilen der sætter hastighed og intensitet for hvert pass.https://github.com/nortd/lasersaur/wiki/lasertags

Læg materialet i cutteren. Tryk nu på knappen og kontroller at placeringen er korrekt. Hvis ikke, så flyt materialet, eller brug menuen Move/Jog til at indstille et passende offset.

Indstil korrekt fokus ved hjælp af en fokus-klods (bemærk: ved acryl skal fokus være på toppen af materialet, ved træ skal det være i midten). Laserens fokus er 8 mm fra hovedet. Kontroller at materialet er plant.

Vælg den korrekte kombination af hastighed og effekt til det ønskede materiale. Hvis du er i tvivl, så vælg en lidt mindre effekt - du kan altid skære en ekstra gang.

Skær

Luk låget. Tænd for chilleren. Kontroller at chillerens display viser IDLE. Kontroller at felterne Door og Chiller øverst til højre er grønne.

Tryk på Send to Lasersaur. Hold nøje øje med maskinen, og vær klar til at trykke på stopknappen i webinterfacet eller at slukke på den grønne afbryder på forsiden. Det er også muligt at pause jobbet med , men vær opmærksom på at der kan gå lidt tid.

Hvis der opstår brand i materialet: Brug en sprøjteflaske til at slukke ilden.

Bemærk: Hvis kølevandstemperaturen overstiger 20 grader, går kompressoren i gang. Hvis temperaturen skulle overstige 25 grader, vil chilleren melde fejl, og der kan ikke skæres. Vent i så fald til temperaturen er faldet til under 20 grader.

Vent til blæseren stopper. Luk låget op. Kontroller at der er skåret igennem, uden at flytte materialet.

Afslutning

 • Fjern materialestumper, støvsug om nødvendigt
 • Luk låget
 • Sluk chiller
 • Sluk på den grønne kontakt 24V PWR på forsiden
 • Tag dit adgangskort
 • Tryk på knappen Power off i webinterfacet

Vedligeholdelse

25 Okt 2018: Spejle+linser renset

09 Aug 2018: Linse udskiftet, spejle renset

11 Jan 2018: Vasket, renset, justeret, 90 graders bøjning udskiftet

28 Sep 2017: Spejle justeret, renset

01 Jun 2017: Vasket, renset, justeret

28 Mar 2017: Spejle justeret, renset

Inkscape tips

Document Properties (Shift-Ctrl-D): Custom size = 1220 x 610 mm

Tekst: Klik på teksten, vælg PathObject to Path.

Import af DXF: Slå Automatic scaling fra og vælg manual scale factor = 1.0

Hvis LasaurApp ikke vil æde DXF: Åbn DXF i LibreCad, gem som Drawing Exchange DXF 2000, importer DXF i InkScape, gem som SVG.

Generelt: Sæt Fill til No paint, sæt Stroke Paint til Flat color, sæt Stroke Style til 1 px

Machine Tool Gothic er en god skrifttype til lille skrift.

Generelle tips

Graver før du skærer, da det udskårne kan rykke sig en smule. På http://geargenerator.com ligger en tandhjulsgenerator der eksporterer til .svg

Max størrelse på materiale med honeycomb monteret er enten 793x1540mm, eller 790x1585mm. Uden Honeycomb, og med en max højde på 21mm, kan pladen være op til 843x1540mm eller 840x1585mm

TODO

 • Test af plasttype
Permalink equipment/lasersaur.1549315409.txt.gz · Last modified: 2019/02/04 21:23 by Torsten Martinsen

oeffentlich