User Tools

Site Tools

start

This is an old revision of the document!


English

Hal9k's Wiki

Hal9k er et hacker-/maker-/creative-space i Aalborg. Vores hjemmeside er: https://hal9k.dk/

Dette er Hal9k's Wiki, som bruges til diverse intern information og kommunikation. Hvis du søger information om Hal9k så kig først på hjemmesiden.

Til medlemmer: Hvis du vil oprettes, så gå ind på loginsiden og opret dig. Herefter skal du skrive enten på Slack eller til bestyrelsen og bede om at få skriveadgang.

Kalender

Se hele kalenderen her.

2022/01/20 19:00 - 2022/01/21 00:00: Hal9k klubaften

Location: Sofiendalsvej 80, Aalborg, Denmark
Fast klubaften i Hal9k. Alle er velkomne til at kigge forbi!
Vi bor i den ene længe, bare bank på døren.

2022/01/27 19:00 - 2022/01/28 00:00: Hal9k klubaften

Location: Sofiendalsvej 80, Aalborg, Denmark
Fast klubaften i Hal9k. Alle er velkomne til at kigge forbi!
Vi bor i den ene længe, bare bank på døren.

2022/01/27 19:00 - 20:00: Bestyrelsesmøde

2022/02/03 19:00 - 2022/02/04 00:00: Hal9k klubaften

Location: Sofiendalsvej 80, Aalborg, Denmark
Fast klubaften i Hal9k. Alle er velkomne til at kigge forbi!
Vi bor i den ene længe, bare bank på døren.

2022/02/10 19:00 - 2022/02/11 00:00: Hal9k klubaften

Location: Sofiendalsvej 80, Aalborg, Denmark
Fast klubaften i Hal9k. Alle er velkomne til at kigge forbi!
Vi bor i den ene længe, bare bank på døren.

Ultralydsrenser

QR-ID
Navn A+ Vevor Yosoo Ultralydsrenser 30ltr
Sikkerhed Høreværn, sikkerhedsbriller
Specifikationer Tank størrelse: B=500 x D=300 x H=200 mm
Ultralydseffekt: 600w
Varmeeffekt: 800w

equipment

Må ikke bruges uden væske, der skal være fyldt væske op til level mærket før start, ellers kan det ødelægge maskinen. Emnerne der skal renses skal altid placeres i en kurv, på bundrist eller fikseres væk fra karrets bund og sider. Hvis emnet placeres direkte i karret uden en kurv eller bundrist kan det skade ultralyds-transducerne, da der kommer en mekanisk kobling mellem karret og emnet. Derfor skal man altid bruge den medfølgende kurv/bundrist eller fiksere emnet på anden vis, så emnet ikke kommet i kontakt med selve karret.:

Projekter

Permalink start.1603556403.txt.gz · Last modified: 2020/10/24 18:20 by Kim

oeffentlich