User Tools

Site Tools

equipment:instruments:microchip-starter-kit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

equipment:instruments:microchip-starter-kit [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Microchip Starter Kit  ======
  
 +^ QR-ID    | HQR37          |
 +^ Navn  | Microchip Starter Kit |  ​
 +^ Kort beskr. ​   | Microchip Starter Kit, PIC18F46J50 MCU, OLED grafisk display, capacitive touch, USB, Micro SD |
 +^ Indehaver | HAL9k |
 +^ Tilladt brug | Use allowed |
 +
 +Note: GND pinnen på headeren har været løs, hvis der er sære fejl med eksterne komponenter,​ tjek om den stadig sidder ok(ledningen der er sat på den). Boarded virker ellers fint.
 +[[http://​www.microchip.com/​stellent/​idcplg?​IdcService=SS_GET_PAGE&​nodeId=1406&​dDocName=en543105&​redirects=pic18starter|PIC18 starter kit]]
Permalink equipment/instruments/microchip-starter-kit.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich