User Tools

Site Tools

equipment:instruments:wattmeter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

equipment:instruments:wattmeter [2017/03/02 20:11] (current)
Torsten Martinsen created
Line 1: Line 1:
 +^QR-ID ​      | HQR1088 ​         |
 +^Navn        | Elektricitetsmåler KD-302D |  ​
 +^Kort beskr. | Til måling af effekt/​strøm/​spænding |
 +^Indehaver ​  | HAL9k |
 +^Lokale ​     | Elektronikværksted |
 +^Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug tilladt |
 +^Manual ​     | [[http://​www.energiewende-inning.de/​D100_2009-07-15_Manual_for_KD302.pdf|Manual (tysk)]] |
  
Permalink equipment/instruments/wattmeter.txt · Last modified: 2017/03/02 20:11 by Torsten Martinsen

oeffentlich