User Tools

Site Tools

equipment:instruments:wattmeter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

equipment:instruments:wattmeter [2017/03/02 20:11] (current)
Torsten Martinsen created
Line 1: Line 1:
 +^QR-ID       | HQR1088          |
 +^Navn        | Elektricitetsmåler KD-302D |  
 +^Kort beskr. | Til måling af effekt/strøm/spænding |
 +^Indehaver   | HAL9k |
 +^Lokale      | Elektronikværksted |
 +^Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug tilladt |
 +^Manual      | [[http://www.energiewende-inning.de/D100_2009-07-15_Manual_for_KD302.pdf|Manual (tysk)]] |
  
Permalink equipment/instruments/wattmeter.txt · Last modified: 2017/03/02 20:11 by Torsten Martinsen

oeffentlich