User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur:materials

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
equipment:lasersaur:materials [2020/01/11 16:36]
Torsten Martinsen
equipment:lasersaur:materials [2020/01/16 21:31] (current)
Torsten Martinsen
Line 2: Line 2:
  
 [[equipment:​lasersaur|Lasersaur hovedside]] [[equipment:​lasersaur|Lasersaur hovedside]]
- 
-OBS! De fleste tal her på siden er fra det gamle rør, det nye er ca. 75 % kraftigere. Der hvor der står "nyt rør" kan du direkte bruge indstillingen. 
  
 ===== Skæring ===== ===== Skæring =====
Permalink equipment/lasersaur/materials.txt · Last modified: 2020/01/16 21:31 by Torsten Martinsen

oeffentlich