User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
equipment:lasersaur [2018/08/30 18:04]
Kenneth Rasmussen
equipment:lasersaur [2019/06/09 21:44] (current)
Torsten Martinsen [Skær]
Line 14: Line 14:
   * [[equipment:​lasersaur:​artwork|Filer til skæring]]   * [[equipment:​lasersaur:​artwork|Filer til skæring]]
   * [[equipment:​lasersaur:​stencils|Stencils til loddepasta]]   * [[equipment:​lasersaur:​stencils|Stencils til loddepasta]]
 +  * [[https://​github.com/​larsch/​lasercut-box-openscad|Boxgenerator]] af [[members:​larsch|larsch]]
 +  * [[https://​www.festi.info/​boxes.py/​|En anden boxgenerator]]
  
 {{:​equipment:​lasersaur_exhaust.jpg?​direct&​400|}} {{:​equipment:​lasersaur_exhaust.jpg?​direct&​400|}}
Line 92: Line 94:
  
   * Der er en resonans el. lign. som gør at der er ripple i Y-retningen ved hastigheder over 2000 mm/min. Dette sker kun ved buede streger.   * Der er en resonans el. lign. som gør at der er ripple i Y-retningen ved hastigheder over 2000 mm/min. Dette sker kun ved buede streger.
-  * Støj får nogle gange Lasersauren til at tro et et endestop er aktiveret, hvorved skæringen stopper. Løses formodentlig i næste revision af HW. 
  
 === Software === === Software ===
  
-Vi bruger pt den SW der er udviklet til Lasersaur. Den har en række mangler: +  ​Blæseren stopper muligvis før jobbet ​er kørt færdig
-  * Understøtter ikke rastergravering +
-  * Hvis et objekt er klonet i Inkscape, kommer det ikke med - brug Unlink (Shift-Alt-D) til at lave klonen om til et objekt +
-  ​Hvis man bruger Stop-knappen,​ nulstilles offset. Der er ingen nem måde at finde ud af præcis hvilken offset man havde sat (selv om det vises grafisk).+
  
 ==== Kontrol før brug ==== ==== Kontrol før brug ====
Line 111: Line 109:
 ==== Tænd for maskinen ==== ==== Tænd for maskinen ====
  
-Tryk på den grønne ​knap i højre side mærket **POWER ON**. Sæt dit adgangskort i kortlæseren.+Tryk på den hvide knap i højre side mærket **Power**. Sæt dit adgangskort i kortlæseren.
  
-Det indbyggede webinterface kan nu tilgås på http://​lasersaur.hal9k.dk (10.42.2.10). Bemærk: ​Internet Explorer anbefales ​**ikke**. Hvis der ikke er indsat et autoriseret kort i læseren, er det muligt at uploade filer, men ikke at skære.+Det indbyggede webinterface kan nu tilgås på http://​lasersaur.hal9k. Bemærk: ​Brug **kun** Google Chrome/​Chromium. Hvis der ikke er indsat et autoriseret kort i læseren, er det muligt at uploade filer, men ikke at skære.
  
-Tryk den grønne kontakt mærket **24 V PWR** i højre side ind - denne kontakt bruges også som nødstop. Det er ikke nødvendigt at tænde chilleren endnu (den støjer ​en del).+== Første gang du bruger maskinen fra en bestemt browser ==
  
-Klik  ​på home-knappen i webinterfacet.+  - Gå ind på fanen Settings 
 +  - Vælg //​Lasersaur-GRBL//​ fra listen 
 +  - Tryk **Apply** og svar **Yes** 
 +  ​Sørg for at **Show machine** er slået til
  
-==== Upload fil ==== 
  
-Der kan uploades filer i SVG- eller DXF-format (med visse begrænsninger,​ se http://​www.lasersaur.com/​manual/​dxf_import). I Inkscape skal '​document size' sættes til 1220 × 610 mm. +==== Forbered skæring ====
-Bemærk at det er stregerne (stroke) der skæres efter, flader (fill) har ingen betydning.+
  
-Klik på //File Import// i menuen til venstre, klik så på //​Import//​-knappen og vælg filen. Softwaren forsøger nu at gætte DPI-setting - hvis den gætter forkert, så klik på dropdown-menuen ved siden af  //​Import//​-knappen og vælg den ønskede DPI (se [[http://​wiki.inkscape.org/​wiki/​index.php/​Units_In_Inkscape|her]] for flere detaljer). Du kan nu se din fil: +Indstil korrekt fokus ved hjælp af en fokus-klods (bemærk: ved acryl skal fokus være på toppen af materialet, ved træ skal det være i midten). Laserens fokus er 18 mm fra hovedet. ​
- +
-{{ :​equipment:​lasersaur_loaded.png?​nolink&​800 |}} +
- +
-Ved at klikke på billedet vises den i full screen. Klik igen for at vende tilbage. +
- +
-==== Forbered job ==== +
- +
-Klik på //Add to Queue//. Der vises nu dette skærmbillede:​ +
- +
-{{ :​equipment:​lasersaur_passes.png?​nolink |}} +
- +
-I dette eksempel er der kun en farve (lag) på tegningen, men hvis der er flere, kan man tildele forskellige hastighed/​effekt til forskellige lag. Det bruges typisk til at gravere det ene lag og skære det andet lag. +
-Man kan lægge tags ind i Inkscapefilen der sætter hastighed og intensitet for hvert pass.[[https://​github.com/​nortd/​lasersaur/​wiki/​lasertags]] +
- +
-Læg materialet i cutteren. Tryk nu på knappen {{:​equipment:​lasersaur_bb.png?​32&​nolink|}} og kontroller at placeringen er korrekt. Hvis ikke, så flyt materialet, eller brug menuen //​Move/​Jog//​ til at indstille et passende offset. +
- +
-Indstil korrekt fokus ved hjælp af en fokus-klods (bemærk: ved acryl skal fokus være på toppen af materialet, ved træ skal det være i midten). Laserens fokus er mm fra hovedet. ​+
 Kontroller at materialet er plant. Kontroller at materialet er plant.
  
Line 148: Line 130:
 ==== Skær ==== ==== Skær ====
  
-Luk låget. Tænd for chilleren. Kontroller at chillerens display viser IDLE. Kontroller at felterne ​//Door// og //​Chiller// ​øverst til højre er grønne.+Luk låget. Tænd for chilleren. Kontroller at chillerens display viser IDLE. Kontroller at webinterfacet **ikke** viser //Door// og //​Chiller//​.
  
-Tryk på //Send to Lasersaur//Hold nøje øje med maskinen, og vær klar til at trykke på stopknappen i webinterfacet eller at slukke på den grønne afbryder på forsiden. Det er også muligt at pause jobbet med {{:​equipment:​lasersaur_pause.png?​32&​nolink|}},​ men vær opmærksom på at der kan gå lidt tid.+Se hvordan man gør på https://laserweb.yurl.ch/
  
 Hvis der opstår brand i materialet: Brug en sprøjteflaske til at slukke ilden. Hvis der opstår brand i materialet: Brug en sprøjteflaske til at slukke ilden.
Line 156: Line 138:
 Bemærk: Hvis kølevandstemperaturen overstiger 20 grader, går kompressoren i gang. Hvis temperaturen skulle overstige 25 grader, vil chilleren melde fejl, og der kan ikke skæres. Vent i så fald til temperaturen er faldet til under 20 grader. Bemærk: Hvis kølevandstemperaturen overstiger 20 grader, går kompressoren i gang. Hvis temperaturen skulle overstige 25 grader, vil chilleren melde fejl, og der kan ikke skæres. Vent i så fald til temperaturen er faldet til under 20 grader.
  
-Vent til blæseren stopper. Luk låget op. Kontroller at der er skåret igennem, **uden** at flytte materialet.+Vent til blæseren stopper ​(efter 1 minut). Hvis der er behov for yderligere udsugning, så tryk på blæserikonet for at starte udsugningen igen (stopper ikke automatisk). Luk låget op. Kontroller at der er skåret igennem, **uden** at flytte materialet.
  
 ==== Afslutning ==== ==== Afslutning ====
Line 163: Line 145:
   * Luk låget   * Luk låget
   * Sluk chiller   * Sluk chiller
-  * Sluk på den grønne kontakt **24V PWR** på forsiden 
   * Tag dit adgangskort   * Tag dit adgangskort
   * Tryk på knappen **Power off** i webinterfacet   * Tryk på knappen **Power off** i webinterfacet
Line 169: Line 150:
 ===== Vedligeholdelse ===== ===== Vedligeholdelse =====
  
 +25 Okt 2018: Spejle+linser renset
  
 09 Aug 2018: Linse udskiftet, spejle renset 09 Aug 2018: Linse udskiftet, spejle renset
Permalink equipment/lasersaur.1535645079.txt.gz · Last modified: 2018/08/30 18:04 by Kenneth Rasmussen

oeffentlich