User Tools

Site Tools

equipment:powertools:drejebaenk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
equipment:powertools:drejebaenk [2016/05/14 22:35]
Torsten Martinsen
equipment:powertools:drejebaenk [2016/10/20 19:09] (current)
Torsten Martinsen
Line 9: Line 9:
 ^Lokale | Prototypeværksted | ^Lokale | Prototypeværksted |
 ^Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug er tilladt hvis man ved hvad man laver | ^Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug er tilladt hvis man ved hvad man laver |
 +
 +**OBS:** I skrivende stund kan pinoldokken ikke fastspændes,​ fordi nogen har drejet møtrikken over. Den skal repareres.
  
 300 mm drejelængde og 90 mm pinolhøjde. 300 mm drejelængde og 90 mm pinolhøjde.
Permalink equipment/powertools/drejebaenk.txt · Last modified: 2016/10/20 19:09 by Torsten Martinsen

oeffentlich