User Tools

Site Tools

equipment:powertools:dremel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

equipment:powertools:dremel [2017/12/21 16:50] (current)
Torsten Martinsen created
Line 1: Line 1:
 +===== Dremel ======
 +
 +
 +^ QR-ID            | HQR1090 ||
 +^ Navn             | Dremel 3000 |
 +^ Kort beskr. ​     | Dremel multiværktøj |
 +^ Indehaver ​       | HAL9K |
 +^ Lokale ​          | Grovværksted |
 +^ Tilladt brug     | No hacking allowed. Alm. brug er tilladt hvis man ved hvad man laver |
 +^ Safety ​          | Tænk dig om  |
 +
 +{{https://​www.dremeleurope.com/​gb/​en/​ocsmedia/​optimized/​270x202/​30002016PNGORG(4).png}}
 +
 +[[https://​www.dremeleurope.com/​za/​en/​ocsmedia/​2610Z07345_CN_LR.pdf|Manual]] ​
 +
 +
 +
  
Permalink equipment/powertools/dremel.txt · Last modified: 2017/12/21 16:50 by Torsten Martinsen

oeffentlich