User Tools

Site Tools

equipment:powertools:huvema

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
equipment:powertools:huvema [2019/03/08 12:50]
Torsten Martinsen
equipment:powertools:huvema [2019/04/21 14:23] (current)
Anders Vestergaard
Line 11: Line 11:
 ^Tilladt brug | Må bruges hvis man ved hvad man laver (kræver adgangskort) | ^Tilladt brug | Må bruges hvis man ved hvad man laver (kræver adgangskort) |
 ^Sikkerhed |Fornuft & sikkerhedsbriller| ^Sikkerhed |Fornuft & sikkerhedsbriller|
 +
 +===== ** Den horisontale fræser del, kan PT ikke benyttes og vil tidligst kunne benyttes en gang efter fræseren har været trukket fra væggen så der kan monteres et kabel i motoren der til. Anders V. ** =====
 +
  
 {{:​equipment:​powertools:​huvema.jpg?​400|}} {{:​equipment:​powertools:​huvema.jpg?​400|}}
Permalink equipment/powertools/huvema.1552045841.txt.gz · Last modified: 2019/03/08 12:50 by Torsten Martinsen

oeffentlich