User Tools

Site Tools

equipment:powertools:huvema

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
equipment:powertools:huvema [2019/04/21 12:22]
Anders Vestergaard
equipment:powertools:huvema [2019/04/21 12:23] (current)
Anders Vestergaard
Line 12: Line 12:
 ^Sikkerhed |Fornuft & sikkerhedsbriller| ^Sikkerhed |Fornuft & sikkerhedsbriller|
  
-**Den horisontale fræser del, kan PT ikke benyttes og vil tidligst kunne benyttes en gang efter fræseren har været trukket fra væggen så der kan monteres et kabel i motoren der til. **+===== ** Den horisontale fræser del, kan PT ikke benyttes og vil tidligst kunne benyttes en gang efter fræseren har været trukket fra væggen så der kan monteres et kabel i motoren der til. Anders V. ** ===== 
  
 {{:​equipment:​powertools:​huvema.jpg?​400|}} {{:​equipment:​powertools:​huvema.jpg?​400|}}
Permalink equipment/powertools/huvema.txt · Last modified: 2019/04/21 12:23 by Anders Vestergaard

oeffentlich