User Tools

Site Tools

equipment:powertools:hydraulicpresschannel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

equipment:powertools:hydraulicpresschannel [2018/08/09 14:41] (current)
Torsten Martinsen created
Line 1: Line 1:
 +====== Hydraulisk presse ======
 +
 +^QR-ID ​      | HQR1177 ​         |
 +^Navn        | Hydraulisk presse ​ |  ​
 +^Kort beskr. | Biltema værkstedspresse 20 T |
 +^Indehaver ​  | HAL9k |
 +^Lokale ​     | Grovværksted |
 +^Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug tilladt |
 +^Manual ​      | [[https://​www.biltema.dk/​BiltemaDocuments/​Manuals/​15-998_man.pdf|Link]] |
 +
 +
 +^Slaglængde,​ pressestempel:​ | 185 mm |
 +^Arbejdsområde,​ højde: ​     | 0-940 mm |
 +^Mål: | 1900 x 780 x 700 mm |
  
Permalink equipment/powertools/hydraulicpresschannel.txt · Last modified: 2018/08/09 14:41 by Torsten Martinsen

oeffentlich