User Tools

Site Tools

equipment:suppliers

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
equipment:suppliers [2015/10/20 12:50]
Jesper Rosenkilde
equipment:suppliers [2021/03/21 18:42] (current)
Torsten Martinsen
Line 12: Line 12:
 ===== Værktøj til drejebænk ===== ===== Værktøj til drejebænk =====
  
-http://www.net2l.dk/Side21.html+http://net2l.dk/
  
 http://www.rdgtools.co.uk/ http://www.rdgtools.co.uk/
Line 33: Line 33:
  
 http://motedis.com/ - 2020, 4040, tilbehør, udskæring efter mål http://motedis.com/ - 2020, 4040, tilbehør, udskæring efter mål
 +
 +https://www.dold-mechatronik.de/
 +
 +https://www.ratrig.com/ (Portugal) - V-slot++
 +
 +
 +===== Skruer, bolte, møtrikker =====
 +
 +https://birgerahandel.dk/
 +
 +https://skruebissen.dk/
 +
  
 ===== Borosilikat (Pyrex) glas ===== ===== Borosilikat (Pyrex) glas =====
Line 44: Line 56:
  
 ===== PCB ===== ===== PCB =====
 +
 +Check altid først http://pcbshopper.com/! Ellers:
  
 https://oshpark.com/ - 3 stk, $5 per kvadrattomme, hurtig levering, online check af design https://oshpark.com/ - 3 stk, $5 per kvadrattomme, hurtig levering, online check af design
Line 54: Line 68:
 http://www.frederiksen.eu/ (jbr har kontakten) http://www.frederiksen.eu/ (jbr har kontakten)
  
 +===== Elektronik =====
 +[[http://dk.farnell.com/|Farnell]] - kontakt bestyrelsen\\
 +
 +http://www.taydaelectronics.com/
 +===== Træ =====
 +
 +http://bama.dk - blandt andet HDF
 +
 +Stikord: indkøb, materialer
Permalink equipment/suppliers.1445338242.txt.gz · Last modified: 2015/10/20 12:50 by Jesper Rosenkilde

oeffentlich