User Tools

Site Tools

events:aabenthus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
events:aabenthus [2014/08/16 14:51]
Torsten Martinsen
events:aabenthus [2014/08/24 19:36] (current)
Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
 +====== Åbent hus 2014 ======
 +
 +**Dato:** 23. august 2014 \\ 
 +**Start:** kl. 12.00
 +
 +
 +===== Program =====
 +
 +| 12:00 | Velkomst ved formanden | Ansvarlig: Karl |
 +| 13:00 | Hans-Erik Tjelum, Let-Elektronik:​ Arduino | Ansvarlig: Torsten |
 +| 14:00 | Poul Henning Kamp: Genbrugelige data fra vores huse | Ansvarlig: Georg |
 +| 15:00 | Lasse Bromose: AAUsat | Ansvarlig: Alex |
 +| 18:00 | Sommerhygge med mad (culotte sous vide) og øl | Ansvarlig: Kvist+bestyrelse |
 +
 +===== Andre aktiviteter =====
 +
 +Rundvisning (Karl)\\
 +Bungaard (Mads)\\
 +3D-print (Mads, Kenneth)\\
 +
 +Fremvisning af projekter:​\\
 +Timelapse, ADS-B, Raspberry Pi UPS (Kvist)\\
 +Lasercutter,​ stepperstyring,​ stopmotion (Torsten)\\
 +
 +Arbejdende hackers: Brix, Ole, m.fl.
 +
 +===== Annoncering =====
 +Plakat ​ \\
 +Presse (phloggen, version2.dk) \\
 +IDA arrangement
  
Permalink events/aabenthus.txt · Last modified: 2014/08/24 19:36 by Torsten Martinsen

oeffentlich