User Tools

Site Tools

events:mmf2014

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
events:mmf2014 [2014/04/23 10:11]
Torsten Martinsen
events:mmf2014 [2014/05/13 09:18] (current)
Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
 +====== Mini Maker Faire i Aarhus maj 2014 ======
  
 +Arrangementets side: http://​makerfaire.dk/​
 +
 +===== Opsummering ====
 +
 +Vi var til stede om lørdagen, og der var pæn interesse - især for Taz'​en. Vi fik uddelt en hel del tandpastatubemonstre til de besøgende børn, og snakket med de andre makers/​hackers.
 +
 +
 +===== Deltagere fra Hal9k =====
 +
 +  * mchro
 +  * Torsten
 +
 +====== Ting vi havde med ======
 +
 +  * PrintrBot Jr
 +  * Lulzbot Taz
 +  * Lasercutter
 +
 +===== Andre deltagere =====
 +
 +  * OSAA (https://​groups.google.com/​forum/#​!topic/​openspaceaarhus/​opvIPvTTWt8)
 +  * Labitat (https://​labitat.dk/​wiki/​Aarhus_Mini_Maker_Faire_2014)
 +  * og mange flere
Permalink events/mmf2014.txt · Last modified: 2014/05/13 09:18 by Torsten Martinsen

oeffentlich