User Tools

Site Tools

events:mmf2020

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
events:mmf2020 [2019/10/12 19:23]
Torsten Martinsen
events:mmf2020 [2019/10/14 17:42] (current)
Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
-====== ​Idéer ​======+====== ​MMF 2019 ====== 
 + 
 +===== Idéer ​=====
  
   * Vi gider ikke de hvide brede borde, det er for besværligt at snakke med folk på den anden side af bordet - og hvis vi  har smalle borde, kan vi stille dem i en hestesko så vi er fri for at folk kommer backstage.   * Vi gider ikke de hvide brede borde, det er for besværligt at snakke med folk på den anden side af bordet - og hvis vi  har smalle borde, kan vi stille dem i en hestesko så vi er fri for at folk kommer backstage.
   * Pinde til banner   * Pinde til banner
-  * Drop kørestolen+  * Indhegning til balancebotten 
 +  * En spillemaskine? ​
Permalink events/mmf2020.1570908214.txt.gz · Last modified: 2019/10/12 19:23 by Torsten Martinsen

oeffentlich