User Tools

Site Tools

infrastruktur:adgangskontrolsystem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
infrastruktur:adgangskontrolsystem [2018/09/13 18:48]
Torsten Martinsen
infrastruktur:adgangskontrolsystem [2019/05/02 19:45] (current)
Dennis Værum [Generelt]
Line 1: Line 1:
 ===== Adgangskontrolsystem ===== ===== Adgangskontrolsystem =====
 +
 +Adgang til spacet (udenfor normal åbingstid torsdag aften) sker gennem adgangskontrolsystemet.
  
 Ved hoveddøren findes der en RFID-læser. Alle medlemmer kan få udleveret et RFID-kort der giver adgang til spacet 24 timer i døgnet. Ved hoveddøren findes der en RFID-læser. Alle medlemmer kan få udleveret et RFID-kort der giver adgang til spacet 24 timer i døgnet.
 +
 +Herudover er der visse maskiner der kræver adgangskort for at kunne bruges. For at få adgang skal man henvende sig til bestyrelsen.
 +
 +===== Døren =====
  
 Kortlæseren har en grøn og en rød lysdiode. Kortlæseren har en grøn og en rød lysdiode.
Line 23: Line 29:
  
   * [[members:​andersv209|]]   * [[members:​andersv209|]]
-  * [[members:sman|]]+  * [[members:bullestock|]]
   * Dennis Værum   * Dennis Værum
  
 Der er også 2 ekstra nøgler, til Hal9k, i nøglekassen i køkkenet. Der er også 2 ekstra nøgler, til Hal9k, i nøglekassen i køkkenet.
 +
 +**Nøgle status sidst Opdateret/​Bekræftet:​** 02/05/2019
Permalink infrastruktur/adgangskontrolsystem.1536857325.txt.gz · Last modified: 2018/09/13 18:48 by Torsten Martinsen

oeffentlich