User Tools

Site Tools

infrastruktur:el-forsyning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

infrastruktur:el-forsyning [2016/06/13 15:27] (current)
Nikolai Beier created
Line 1: Line 1:
 +====== El-målere ======
 +Der er en hoved-måler,​ der bruges til afregning af det samlede el-forbrug med forsynings-selskabet.
 +
 +Derudover er der sat tre bimålere i el-tavlen, der giver mulighed for at spore forskellige dele af forbruget.
 +
 +Det tidligere serverrum, med internet- og netværks-udstyret,​ adgangskontrollen og video-overvågningen samt Bundgaard-fræseren er på en måler for sig.
 +
 +Stikket i laden, samt stikkene til vaskemaskine,​ tørretumbler og stik ved arbejdsbordet i kemi-lab er ikke sat til nogen bi-måler.
 +
 +
 +===== Strømmens vej =====
 +Fra hovedmåleren er der forbindelse til de to fejlstrømsafbrydere. Derefter sidder der de brede bi-målere og til sidst sikringsgrupperne. Bortset fra den trefasede gruppe til laden og den enfasede gruppe "​serverrum"​. Måleren til "​Serverrum"​ sidder efter automatsikringen.
  
Permalink infrastruktur/el-forsyning.txt · Last modified: 2016/06/13 15:27 by Nikolai Beier

oeffentlich