User Tools

Site Tools

infrastruktur:fotolab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
infrastruktur:fotolab [2013/04/08 13:47]
127.0.0.1 external edit
infrastruktur:fotolab [2013/10/11 18:17] (current)
Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
 +====== Foto/Kemi Lab ======
 +
 +{{ :​infrastruktur:​hal9k_006.jpg?​300|}}
 +
 +OBS: Foto/​kemilab på S80 er i øjeblikket ved at blive indrettet. Nedenstående skal derfor tages med forbehold.
 +
 +I opstartsfasen fik foreningen doneret en større mængde fremkalderudstyr til fremkalding af analoge film. 
 +En gruppe af foreningens fotonørder har således indrettet et fotolab med alt hvad dette indebærer. På nuværende tidspunkt kan vi fremkalde sort/hvid film i størrelser fra 35 til 120mm. Laboratoriet fungerer desuden som kemilab.
 +
 +
 +**Fremkalderudstyr**
 +  * Otimus II/III forstørrer (op til A3)
 +  * Fremkalder tanke 35-120mm
 +  * Helvedes masse Paterson grej
 +
 +**Fremkalder kemi**
 +  * Fremkalder: D-76, Ilford HC, Dektol, Jernklorid
 +  * Fixer: Formafix P
 +  * Stop: Formacitro
 +
 +**Inventar**
 +  * Vådt/tørt bord
 +  * Kemibænk med udsugning
 +  * Tørrestativ
  
Permalink infrastruktur/fotolab.txt · Last modified: 2013/10/11 18:17 by Torsten Martinsen

oeffentlich