User Tools

Site Tools

infrastruktur:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
infrastruktur:todo [2016/06/09 22:15]
Torsten Martinsen
infrastruktur:todo [2019/03/05 14:49]
Ivan Holm [Todo-liste]
Line 6: Line 6:
   * Generel oprydning rundt omkring.   * Generel oprydning rundt omkring.
   * Udsugning i El-Lab.   * Udsugning i El-Lab.
-  * Trykluft op på loftet<del> (spørg kommunen først)</del>+  * Trykluft i laden.
   * Få koblet video overvågning på dørsystemet.    * Få koblet video overvågning på dørsystemet. 
-  *<del>Skilte til metal og cnc rum.</del>  + 
-  *<del>Positiv luft i væghængt skab(krydsfelt).</del>  +
-  * Male dørkarme - Værksted - Lager +
-  * Male gule vægge hvide (eller anden køn farve) +
-  * <del>Få night-vision til at virke på overvågning.</del> +
-  * Loft Lager<del> (spørg kommunen først)</del>+
  
  
Permalink infrastruktur/todo.txt · Last modified: 2019/03/05 14:49 by Ivan Holm

oeffentlich