User Tools

Site Tools

location

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
location [2012/03/26 20:36]
Georg Sluyterman [Adresse]
location [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Adresse ======
 +Vores space er i sydøstlige længe på  [[http://findvej.dk/57.01873,9.88214?zoom=19&maptype=3|Sofiendalsvej 80]]. Bus nr. 14 stopper 1 min til fods herfra, bus 24 5 min. herfra,  bus 1L/1J/21/50 m.fl. godt 10 min. gang herfra.
  
 +Spacet er åbent hver torsdag fra kl. 19.00 hvor **alle** er velkomne til at kigge ned. Det er ligeledes foreningens ugentlige møde dag hvor mange medlemmer kigger ind og der er rig mulighed for at se og spørge ind til de igangværende projekter. 
Permalink location.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich