User Tools

Site Tools

membership:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
membership:start [2013/10/02 20:59]
Torsten Martinsen Link til indmeldelsesformular
membership:start [2018/05/03 20:33] (current)
Dennis Værum [Medlemsskab i Hal9k]
Line 5: Line 5:
  
  
-Medlems-kontingentet er 150 kr/md (75 kr for studerende). Dette giver dig 24/7 adgang til lokalerne, og din egen nøgle.+Medlems-kontingentet er 150 kr/md (75 kr for studerende). Dette giver dig 24/7 adgang til lokalerne, og din egen elektroniske ​nøgle.
  
 Kontingentet opkræves automatisk pr. email, og betales via en bankoverførsel. Kontingentet opkræves automatisk pr. email, og betales via en bankoverførsel.
Permalink membership/start.txt · Last modified: 2018/05/03 20:33 by Dennis Værum

oeffentlich