User Tools

Site Tools

pizza

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pizza [2019/03/28 13:03]
Torsten Martinsen
pizza [2019/03/28 13:03] (current)
Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
 === Pizzalisten === === Pizzalisten ===
  
-Denne lister erfaring og kommentarer der er blevet gjorde i tidens løb når der er blevet bestilt mad til torsdag møderne+Denne lister erfaring og kommentarer der er blevet gjort i tidens løb når der er blevet bestilt mad til torsdagsmøderne
  
 **Husk at skrive dato på dine kommentarer!** **Husk at skrive dato på dine kommentarer!**
Permalink pizza.txt · Last modified: 2019/03/28 13:03 by Torsten Martinsen

oeffentlich