User Tools

Site Tools

planning:introchecklist

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
planning:introchecklist [2015/12/14 12:29]
Torsten Martinsen
planning:introchecklist [2015/12/14 17:01] (current)
Jesper Rosenkilde
Line 31: Line 31:
         - Giv almindelig førstehjælp         - Giv almindelig førstehjælp
           * Her er nøgleordet: bliv hængende og sørg for situationen ikke bliver værre           * Her er nøgleordet: bliv hængende og sørg for situationen ikke bliver værre
-      * Vær ekstra opmærksom når du er alene, så skal du selv kunne overskue evt. førstehjælp+      * Vær ekstra opmærksom når du er alene, så er al førstehjælp selvhjælp
   - Oprydning   - Oprydning
       * Ryd op efter dig selv       * Ryd op efter dig selv
Permalink planning/introchecklist.txt · Last modified: 2015/12/14 17:01 by Jesper Rosenkilde

oeffentlich