User Tools

Site Tools

planning:meetings:2019-05-23

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

planning:meetings:2019-05-23 [2019/05/23 17:46]
Mads Chr. Olesen created
planning:meetings:2019-05-23 [2019/05/23 17:53] (current)
Mads Chr. Olesen
Line 1: Line 1:
- 
 ====== Generalforsamling 2019 ====== ====== Generalforsamling 2019 ======
  
-1. Valg af ordstyrer.+===== 1. Valg af ordstyrer. ​=====
  
 Jesper Rosenkilde er valgt. Jesper Rosenkilde er valgt.
  
-2. Valg af referent.+===== 2. Valg af referent. ​=====
  
 Mads Chr. Olesen er valgt. Mads Chr. Olesen er valgt.
  
-3. Valg af to stemmetællere.+===== 3. Valg af to stemmetællere. ​=====
  
 Jacob Jenner Rasmussen og Kenneth Bjerringgaard Rasmussen er valgt. Jacob Jenner Rasmussen og Kenneth Bjerringgaard Rasmussen er valgt.
  
-4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.+===== 4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson. ​=====
  
 Vi har afholdt sommerhack, og vi har været på Århus Mini Maker Faire. Vi har afholdt sommerhack, og vi har været på Århus Mini Maker Faire.
Line 22: Line 21:
 Der er overskud på 35896,72 kr. Der er overskud på 35896,72 kr.
  
-5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.+===== 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. ​=====
  
-Regnskabet er godkendt.+**Regnskabet er godkendt.**
  
-6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne,​ herunder vedtægtsændringer,​ behandles.+===== 6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne,​ herunder vedtægtsændringer,​ behandles. ​=====
  
 Daniel fremlægger bevæggrunden for sine forslag. Daniel fremlægger bevæggrunden for sine forslag.
Line 34: Line 33:
 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel.
  
-Forslag 1 (Daniel Hansen)+==== Forslag 1 (Daniel Hansen) ​====
 Foreningens vedtægter ændres således at §3 stk. 1 ændres til: Foreningens vedtægter ændres således at §3 stk. 1 ændres til:
 “Som medlem optages med undtagelse af personer under 15 år, enhver som ønsker at deltage i foreningens arrangementer,​ samt støtter foreningens formål” “Som medlem optages med undtagelse af personer under 15 år, enhver som ønsker at deltage i foreningens arrangementer,​ samt støtter foreningens formål”
  
 1 stemmer for. 14 stemmer imod. 1 stemmer for. 14 stemmer imod.
-Forslaget er forkastet.+**Forslaget er forkastet.**
  
-Forslag 2 (Daniel Hansen)+==== Forslag 2 (Daniel Hansen) ​====
 I vedtagne forslag vedrørende ændringen af foreningens vedtægter §3 stk. 1 om tilføjelse af aldersgrænse på 15 år ændres aldersgrænsen fra 15 år til 18 år. I vedtagne forslag vedrørende ændringen af foreningens vedtægter §3 stk. 1 om tilføjelse af aldersgrænse på 15 år ændres aldersgrænsen fra 15 år til 18 år.
  
-Forslaget bortfalder, da forslag 1 ikke blev vedtaget.+**Forslaget bortfalder, da forslag 1 ikke blev vedtaget.** 
 + 
 +==== Forslag 3 (Daniel Hansen) ====
  
-Forslag 3 (Daniel Hansen) 
 HAL9Ks vedtægter foreslåes ændret såedes at der i § 3 MEDLEMSKAB indsættes følgende punkter. HAL9Ks vedtægter foreslåes ændret såedes at der i § 3 MEDLEMSKAB indsættes følgende punkter.
 Stk. 5. Såfremt foreningen bliver pålagt jf. gældende lov at indhente information vedr. et medlems strafferetslige forhold er medlemmet forpligtet til at give fornøden tilladelse til at foreningen kan indhente denne information. Stk. 5. Såfremt foreningen bliver pålagt jf. gældende lov at indhente information vedr. et medlems strafferetslige forhold er medlemmet forpligtet til at give fornøden tilladelse til at foreningen kan indhente denne information.
Line 52: Line 52:
  
 1 stemmer for. 12 stemmer imod. 1 stemmer for. 12 stemmer imod.
-Forslaget er forkastet.+**Forslaget er forkastet.**
  
-7. Behandling af eksklusionssager.+===== 7. Behandling af eksklusionssager. ​=====
  
 Ingen indkomne. Ingen indkomne.
  
-8. Valg af revisor.+===== 8. Valg af revisor. ​=====
  
 Nikolai Beier er valgt. Nikolai Beier er valgt.
  
-9. Valg af bestyrelse.+===== 9. Valg af bestyrelse. ​=====
  
 Følgende stiller op: Følgende stiller op:
- * Torsten Martinsen +  ​* Torsten Martinsen 
- * Mads Chr. Olesen +  * Mads Chr. Olesen 
- * Anders Vestergaard +  * Anders Vestergaard 
- * Kristian Mide +  * Kristian Mide 
- * Jacob Jenner Rasmussen+  * Jacob Jenner Rasmussen
  
-Bestyrelsen valgt ved fredsvalg.+**Bestyrelsen valgt ved fredsvalg.** 
 + 
 +===== 10. Valg af op til to suppleanter. =====
  
-10. Valg af op til to suppleanter. 
  
 Følgende stiller op: Følgende stiller op:
- * Emil Kollerup +  ​* Emil Kollerup 
- * Troels Bak+  * Troels Bak 
 + 
 +**Suppleanterne valgt ved fredsvalg.**
  
-Suppleanterne valgt ved fredsvalg.+===== 11Behandling af indkommende forslag =====
  
-11. Behandling af indkommende forslag 
  
 Ingen indkommende forslag. Ingen indkommende forslag.
Permalink planning/meetings/2019-05-23.txt · Last modified: 2019/05/23 17:53 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich