User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2011-02-19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
planning:meetings:board:2011-02-19 [2012/02/17 09:38]
Georg Sluyterman removed
planning:meetings:board:2011-02-19 [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 2011-02-19 (Board Meeting) ======
 +(In danish)
  
 +Mødet foregik umiddelbart efter den stiftende generalforsamling.
 +
 +Til stede:
 +
 +Mads Chr. Olesen, Karl Hansen, Mikael H. Møller, Jakob Schytz, Hans-Erik Tjelum, Alex Birklykke, Martin Vesterskov, Jan Høgh.
 +
 +Bestyrelsen konstituerede sig:
 +  * Mikael H. Møller påtog sig posten som kasser. Han har erfaring fra tidligere foreninger og kan til fulde bestride stillingen. Mikael blev en stemmigt indstemt og bifaldet af hele bestyrelsen.
 +  * Karl D. Hansen påtog sig opgaven som formand. Han vil benytte sig af sin ordentlige fremtoning og tage sig af foreningens image udadtil.
 +
 +Det blev besluttet at medlemsnummrene 1 og 2 blev reserveret til henholdsvis Karl og Mikael, som en anerkendelse af deres fremtidige arbejde i foreningen.
 +
 +Medlemskontingentet blev fastsat til 100 kr. pr. måned., lige nu har vi ingen faste udgifter så kontingentet går til at oopbygge en lille egenkapital. Når foreningens økonomi har stabiliseret sig, revideres beløbet.
Permalink planning/meetings/board/2011-02-19.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich