User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2012-05-14

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
planning:meetings:board:2012-05-14 [2012/05/14 17:03]
Georg Sluyterman [Investeringer]
planning:meetings:board:2012-05-14 [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 2012-05-14 (Board meeting) ======
  
 +2012-05-14 17:15
 +
 +Til stede: Alex, Karl, Mikael, Martin og Georg.
 +
 +====Valg af referent====
 +Georg
 +====Valg af bestyrelsesformand og en kasserer====
 +===Kasserer===
 +Mht. håndtering af regnskab overvejer bestyrelsen at benytte https://​www.foreninglet.dk evt. frem til et egenudviklet system hvis nogen vil kaste sig over sådan noget. Mikael undersøger om ForeningLet dækker vores behov, og hvis det gør så benytter vi det (det ser ud til at koste godt 1000 DKK om året).
 +Den ny kasserer skal have oprettet en foreningskonto.
 +Mikael vælges som kasserer. Georg bidrager med det praktiske i form af indbetalinger.
 +
 +===Formand===
 +Karl vælges som formand.
 +
 +====Det kommende år, herunder boligsituationen,​ internetforbindelsen og tilskud fra kommunen====
 +===Internetforbindelse===
 +Vores internetforbindelse er blevet kappet. Vi forventer ikke umiddelbart at kan genetableres. Georg kontakter Christian Villum for at høre om vi kan bruge P4's forbindelse. Hvis det kan lade sig gøre, og ingen medlemmer umiddelbart har en rulle vi kan låne, indkøbes en rulle netkabel.
 +Hvis vi ikke kan benytte P4's forbindelse (f.eks. fordi den også er afbrudt), så prøver vi noget med noget 3G.
 +===Boligsituation m.m.===
 +Vi har ca. 40k DKK (HAL9k) og max 30k (måske 40k) DKK fra kommunen.
 +Dvs. boligudgifterne skal maksimalt være ca. 6500 DKK/md.
 +
 +==Umiddelbare boligkrav==
 +Vi skal have et eget sted.
 +**lokaler**\\
 +  * Grovværksted (svejse, vinkelsiver,​ fukssvans mv.). Kan være garage etc.
 +  * Finværksted (dremmel, lodde mv. (finmekanik)).
 +  * Kontor/​hygge (sofaer)-lokale
 +  * Toilet
 +  * Thekøkken, som minimum, gerne dedikeret lokale.
 +Opvarmning i alle lokaler undtagen grovværksted er et must.
 +
 +**Andre krav**\\
 +  * Kraftstrøm (som minimum i eltavlen. Minimum 3*16 [A]).
 +  * Mulighed for enten ADSL, fiber el. line-of-sigt til FSKnet-bygninger.
 +  * Gerne central placering.
 +
 +====Fotolab====
 +
 +Ligesom med alt muligt andet i foreningen er det ok at tage en ven med. Når din ven er blevet helt vild med foreningen melder han sig selvfølgelig ind.
 +====Investeringer====
 +I første omgang fokuserer vi på at købe en fornuftig fræser. Alex er tovholder og snakker med Flemming (max. 10k DKK).
 +====evt.====
 +Medlemsskab. Af praktiske årsager overgår kontingentbetaling til kvartalsvis betaling i stedet for månedsvis betaling. Mikael sender snarest muligt en informations-e-mail ud på announce.
Permalink planning/meetings/board/2012-05-14.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich