User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2012-07-12

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

planning:meetings:board:2012-07-12 [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 2012-07-12 (Bestyrelsesmøde) ======
 +Tilstede: Karl, Alex, Georg, Martin
 +
 +===== Lokaler =====
 +Hal9k skal finde nye lokaler. Bestyrelsen har kigget på flere mulige nye lokaler. To lokaler har vist sig bedst egnet. Det handler om et lejemål på Gørtlervej og et i Gabriels tekstilfabrik.
 +
 +Gørtlervej virker umiddelbart mest interessant. Der gode muligheder for både værksted og "​kontorområde"​. Der er desuden parkeringspladser og tekøkken samt rum egnede til både mørkekammer og serverrum.
 +
 +Gabriels lokaler er lidt billigere men er lidt for "​pæne"​ og de har ikke rindende vand og køkken.
 +
 +Bestyrelsen vil fokusere på Gørtlervejen. Karl kontakter kommunen omkring vores planer. Alex kontakter hans kontakt hos Gabriel. Hvis alt falder på plads, vil vi flytter ind d. 1. september.
 +
 +===== Eventuelt =====
 +==== Rod ====
 +Der er efterhånden blevet rodet i spacet. Bestyrelsen vil opfordre til at man rydder op på værkstedspladserne når man har brugt dem. Værkstedpladserne skal som udgangspunkt være ryddede, lagerpladserne må naturligvis gerne være en smule mere rodede.
 +Bestyrelsen afsætter penge til at leje en trailer, så vi kan køre skrammel på lossepladsen med regelmæssige intervaller. ​
 +Der er blevet afsat penge til at købe en industristøvsuger. Martin står for indkøbet.
 +Vi vil indføre limbohylder,​ som i Labitat.
 +Georg laver en doodle og arrangerer den første oprydningsdag.
 +
 +==== Nye Maskiner ====
 +Hal9k har fået en ny fræser. Vi skal alle være opmærksomme på at det er dyre og farlige maskiner, og passe på ikke at ødelægge dem. Derfor bør man ikke bruge dem før man har fået en introduktion. Bestyrelsen vil indføre en procedure omkring maskiner, sådan at der er en gruppe der er ansvarlige for introduktioner og vedligeholdelse for hver maskine.
 +Hver maskine skal have en QR-kode og beskrivelse på wikien. Desuden skal der være en seddel ved de farlige maskiner der advarer brugere om at de skal have en intro.
 +Martin laver en seddel med værkstedregler.
 +
 +
  
Permalink planning/meetings/board/2012-07-12.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich