User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2014-01-13

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
planning:meetings:board:2014-01-13 [2014/02/13 17:25]
Torsten Martinsen
planning:meetings:board:2014-01-13 [2014/02/15 12:21] (current)
Torsten Martinsen Fjernet forkert beløb
Line 1: Line 1:
 +====== Bestyrelsesmøde 13. februar 2014 ======
 +
 +Til stede: Mads, Alex, Mide, Georg, Karl, Torsten
 +
 +===== Dagsorden =====
 +
 +   * Økonomien
 +      * Året der gik og balance
 +      * Hvad skal overskudet bruges til?
 +   * Sponsorat
 +   * Foredrag
 +   * Salg af den ene af vaskemaskinerne. Fylder pt ad h til, så lad os komme af med den.
 +   * NJLUG announce-adresser
 +   * Bitcoinbetaling
 +   * Overdragelse af admin. opgaver (mchro)
 +   * Opfølgning på donation udstyr (Gert Frølund) v. Karl 
 +   * OSAA åbent hus 
 +
 +===== Regnskab =====
 +
 +mchro: Der er i væsentlig grad styr på regnskabet. ​
 +
 +Vi har brugt en del på renovering i 2013. Med den nuværende husleje og andre faste udgifter har vi et disponibelt beløb på 14K for 2014 (hertil kommer donation).
 +
 +Vi bestræber os på at have en buffer på ~25K til uforudsete udgifter.
 +
 +Kontingentnedsættelse diskuteret.
 +
 +===== Sponsorat =====
 +
 +Vi har fået et sponsorat fra et unavngivent firma på 10K. Vi kan indsende en ansøgning til kommunen, som vi forventer vil give halvdelen af beløbet. Vi skal have sat nogle flere ting på listen. Gøres i næste uge når Flemming er tilbage. Foreningen smider 10K efter projektet.
 +
 +===== Salg af vaskemaskine =====
 +
 +Overdrages til Flemming. Vi sætter en op før vi sælger den anden.
 +
 +===== Foredrag =====
 +
 +Vi vil gerne inddrage medlemmerne mere. Måske en ide at genoptage torsdagsmøder.
 +
 +Foredragsudvalg?​ Muligt punkt til generalforsamling.
 +
 +Georg, mchro, Alex og Karl vil alle gerne gøre noget, bare ikke lige nu.
 +
 +===== NJLUG announce =====
 +
 +Vi sætter alle fra den gamle NJLUG announce-list på Hal9k announce.
 +
 +===== Bitcoinbetaling =====
 +
 +Georg har lavet en wallet. Det vil være muligt at betale sodavand osv. med bitcoins. Vi sætter en QR-kode op i køkkenet.
 +
 +Bitcoins indgår ikke i det almindelige regnskab, men vi tømmer vores wallet med passende mellemrum.
 +
 +===== Overdragelse af admin. opgaver =====
 +
 +mchro vil gerne slippe for følgende opgaver:
 +
 +  * Udlevering af klippekort
 +  * Oprettelse i adgangskontrolsystem
 +  * Oprettelse i ForeningLet
 +
 +Fordeles således:
 +
 +  * Udlev. af klippekort: Alle bestyrelsesmedlemmer
 +  * Oprettelse i adgangskontrolsystem:​ Mide
 +  * Oprettelse i ForeningLet:​ Torsten
 +
 +===== Opfølgning på donation af udstyr (Gert Frølund) v. Karl =====
 +
 +Gert vender tilbage til Karl på et tidspunkt. Karl pinger.
 +
 +===== OSAA åbent hus =====
 +
 +OSAA besøgte os da vi havde åbent hus, så vi vil gerne gøre gengæld.
 +
 +Torsten og Mide tager afsted, medbringende Hal9k-robot + Kamstrup kit (interesserede kan kontakte os)
 +
 +===== Eventuelt =====
 +
 +Alex: Oprydning?
 +
 +Vi laver en oprydningsdag. Mide organiserer.
  
Permalink planning/meetings/board/2014-01-13.txt · Last modified: 2014/02/15 12:21 by Torsten Martinsen

oeffentlich