User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2015-01-15

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
planning:meetings:board:2015-01-15 [2015/02/08 22:31]
Torsten Martinsen
planning:meetings:board:2015-01-15 [2015/03/15 12:09] (current)
Torsten Martinsen [Investeringer] 80-90, ikke 8090
Line 67: Line 67:
 ==Formøbling af egenkapital== ==Formøbling af egenkapital==
 Foreningen har pt omkring 50000 i frie midler. Foreningen har pt omkring 50000 i frie midler.
-   - Forslag fra Flemming / Alex: Gør det til et kortsigtet mål at anskaffe en lasercutter af god kvalitet til omkring ​80­90 ​kkr. Hvordan? Foreningen lægger 30000 kr. Der opstartes en fundraising kampagne på IndieGoGo. Pengene geares ved kommunen, som normalt ligger 50% af indkøbsprisen.+   - Forslag fra Flemming / Alex: Gør det til et kortsigtet mål at anskaffe en lasercutter af god kvalitet til omkring ​80-­90 ​kkr. Hvordan? Foreningen lægger 30000 kr. Der opstartes en fundraising kampagne på IndieGoGo. Pengene geares ved kommunen, som normalt ligger 50% af indkøbsprisen.
       - **Hal9k**: Det er klart at en lasercutter vil være et scoop for spacet som ville kunne tiltrække en masse nye medlemmer. Prisen/​kvalitets trade­off'​et er dog uklart og der er derfor brug for yderlig afklaring før vi evt går videre. Det er dog er klart at der er brug for fondssøgning for at projektet kan lykkedes.       - **Hal9k**: Det er klart at en lasercutter vil være et scoop for spacet som ville kunne tiltrække en masse nye medlemmer. Prisen/​kvalitets trade­off'​et er dog uklart og der er derfor brug for yderlig afklaring før vi evt går videre. Det er dog er klart at der er brug for fondssøgning for at projektet kan lykkedes.
       - **Hal9k**: Bestyrelsen gør det til et langsigtet (~1 år) mål at afskaffe en laser cutter.       - **Hal9k**: Bestyrelsen gør det til et langsigtet (~1 år) mål at afskaffe en laser cutter.
Permalink planning/meetings/board/2015-01-15.txt · Last modified: 2015/03/15 12:09 by Torsten Martinsen

oeffentlich