User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2017-02-02

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

planning:meetings:board:2017-02-02 [2017/02/02 16:39] (current)
Mads Chr. Olesen created
Line 1: Line 1:
 +====== Bestyrelsesmøde d. 2/2-2017 ======
 +
 +Til stede:
 +  * Torsten Martinsen
 +  * Mads Chr. Olesen (referent)
 +  * Anders Vestergaard
 +
 +Med afbud:
 +  * Dennis Værum
 +  * Kristian Mide
 +
 +===== 1. Papirer til Jyske Bank =====
 +Mads har indsamlet underskrifter på referat fra GF og identitetspapirer.
 +
 +**ACTION: Mads sender papirer til banken.**
 +
 +===== 2. Snak med kommunen om lokaler =====
 +
 +Vi kan ikke umiddelbart få plads i laden.
 +Vi overvejer at begynde seriøst at kigge på en container-mulighed.
 +På længere sigt skal vi nok også kigge på loft-lager.
 +Vi diskuterer om vi skal afmelde rengøring hos kommunen, men det gør vi ikke umiddelbart.
 +
 +**ACTION: Torsten snakker lidt mere med kommunen.**
 +
 +===== 3. Økonomi =====
 +Det går rigtig godt, årsregnskab 2016 er sendt ud på Slack.
 +Der kommer lidt efterregninger,​ bl.a. Sommerhack, og Lasersaur.
 +
 +===== 4. Arbejdsweekend =====
 +Der trænger til oprydning.
 +
 +**ACTION: Anders laver en Doodle og indkalder til arbejdsweekend.**
 +
 +===== 5. Besøg fra TL og IDA =====
 +
 +TL og IDA har separat ytret ønske om et besøg. Vi afventer.
 +
 +===== 6. X-mas swap =====
 +
 +Bestyrelsen synes det var en god ide, der sagtens kan gentages.
 +
 +===== 7. Generalforsamling 2017 =====
 +
 +GF skal afholdes i 2. kvartal.
 +**Vi foreslår at afholde GF d. 11. maj.**
 +
 +Mødet afsluttet i god ro og orden.
  
Permalink planning/meetings/board/2017-02-02.txt · Last modified: 2017/02/02 16:39 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich