User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2017-05-11

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

planning:meetings:board:2017-05-11 [2017/05/11 18:25] (current)
Mads Chr. Olesen created
Line 1: Line 1:
 +====== 2017-05-11 Konstituerende Bestyrelsesmøde ======
 +
 +Til stede:
 +  * Mads Chr. Olesen
 +  * Dennis Værum
 +  * Torsten Martinsen
 +  * Anders Vestergaard
 +
 +Med afbud:
 +  * Kristian Mide
 +
 +===== 1. Konstituering =====
 +Mads stiller op som kasserer, og er valgt.
 +Torsten stiller op som formand, og er valgt.
 +
 +===== 2. Indkaldelse til næste møde =====
 +Der foreslås at vi mødes sidste torsdag i hver anden måned.
 +ACTION: Anders indkalder til første møde.
 +
 +Tak for god ro og orden.
  
Permalink planning/meetings/board/2017-05-11.txt · Last modified: 2017/05/11 18:25 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich