User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2018-11-22

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
planning:meetings:board:2018-11-22 [2018/11/22 18:51]
Torsten Martinsen
planning:meetings:board:2018-11-22 [2018/11/22 18:52] (current)
Torsten Martinsen
Line 19: Line 19:
 Mads har planer om at åbne eBoks på et eller andet tidspunkt. Forhåbentlig er det ikke noget vigtigt. Mads har planer om at åbne eBoks på et eller andet tidspunkt. Forhåbentlig er det ikke noget vigtigt.
  
-Kassereren ​klar over at vi stadig har for mange penge. +Kassereren ​klager ​over at vi stadig har for mange penge.
 Vi beslutter derfor at købe nogle fancy brandalarmer. Vi beslutter derfor at købe nogle fancy brandalarmer.
  
 Mødet afsluttes i god ro og orden. Mødet afsluttes i god ro og orden.
Permalink planning/meetings/board/2018-11-22.txt · Last modified: 2018/11/22 18:52 by Torsten Martinsen

oeffentlich