User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2019-01-07

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

planning:meetings:board:2019-01-07 [2019/02/07 19:01] (current)
Kristian Mide created
Line 1: Line 1:
 +Tilstede: Mads, Anders, Mide, Torsten, Dennis (!)
 +
 +Dagsorden:
 +
 +1) Laden
 +Det går mega godt, udtaler torsten - der er lys og der er el. 
 +der mangler tools.
 +
 +2) Økonomi
 +Det går godt vi er over 100 tusinde penge
 +Vi taler med revisoren om at få regnskabet revideret
 +
 +2.1) Kommunen
 +Vi skal logge ind i et system de har lavet for at rapportere. i den forbindelse må ingen børn må være med i hal9k på grund af kommunen. ​
 +
 +3) Eventuelt
  
Permalink planning/meetings/board/2019-01-07.txt · Last modified: 2019/02/07 19:01 by Kristian Mide

oeffentlich