User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2019-03-28

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

planning:meetings:board:2019-03-28 [2019/04/15 16:31] (current)
Mads Chr. Olesen created
Line 1: Line 1:
 +====== Bestyrelsesmøde d. 28/03-2019 ======
  
 +===== 1. Torsten orienterer om nyt fra kommunen =====
 +Torsten har snakket i telefon med Lisbeth, på baggrund af vores ansøgning til udstyrsudvalget. Det er åbenbart blevet en større sag: de har ikke været opmærksomme på at der kan være et problem med nødudgange,​ hvis lokalet skal bruges til værksted. Lisbeth har været rundt med en bygge-kyndig,​ men han var ikke sikker, så det skal lidt videre i systemet. Vi må foreløbig ikke gå videre med indretning af lokalet i laden til værksted, men skal afvente yderligere :-(
Permalink planning/meetings/board/2019-03-28.txt · Last modified: 2019/04/15 16:31 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich