User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2019-05-02

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

planning:meetings:board:2019-05-02 [2019/05/02 17:11]
Kristian Mide created
planning:meetings:board:2019-05-02 [2019/05/02 17:52] (current)
Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
 Hal9k bestyrrelses møde 2019-05-02 Hal9k bestyrrelses møde 2019-05-02
  
-Der er enighed om at overholde vedtægterne og indkalde rettidigt til general forsamling+Der er enighed om at overholde vedtægterne og indkalde rettidigt til generalforsamling
  
-Der aftales at indkalde til general forsamling ​d. 23. Maj klokken 19:00  +Der aftales at indkalde til generalforsamling ​d. 23. maj klokken 19:00  
-    - Mads har puttet det i hal9k kalenderen ​+    - Mads har puttet det i hal9k-kalenderen ​
     - Formanden skriver også til announce     - Formanden skriver også til announce
  
-    - Mads genopstiller som kasser+    - Mads genopstiller som kasserer
     - Torsten genopstiller formentlig som Formand     - Torsten genopstiller formentlig som Formand
     - Mide genopstiller ​     - Mide genopstiller ​
Line 13: Line 13:
     - Dennis hvis ikke der er andre     - Dennis hvis ikke der er andre
  
-Kommunens it system er endnu ikke klar til at modtage vores ansøgning om aktivitets tilskud+Kommunens it-system er endnu ikke klar til at modtage vores ansøgning om aktivitetstilskud
  
 Vi har ikke hørt noget yderligere omkring byggegate, men vi har flyttet fræseren så nødudgangen er fri desuden har spurgt om de vil ordne nødudgangen på lageret. Vi har ikke hørt noget yderligere omkring byggegate, men vi har flyttet fræseren så nødudgangen er fri desuden har spurgt om de vil ordne nødudgangen på lageret.
  
 Dennis skylder i øvrigt kage  Dennis skylder i øvrigt kage 
Permalink planning/meetings/board/2019-05-02.txt · Last modified: 2019/05/02 17:52 by Torsten Martinsen

oeffentlich