User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2019-05-23

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

planning:meetings:board:2019-05-23 [2019/05/23 17:50] (current)
Mads Chr. Olesen created
Line 1: Line 1:
 +====== Konstituerende bestyrelsesmøde 23. maj 2019 ======
 +
 +Til stede:
 +  * Mads Chr. Olesen
 +  * Kristian Mide
 +  * Torsten Martinsen
 +  * Anders Vestergaard
 +  * Jacob Jenner Rasmussen
 +
 +====== 1. Konstituering ======
 +
 +Mads stiller op som kasserer, og er valgt.
 +
 +Torsten stiller op som formand, og er valgt.
 +
 +Anders opdaterer hjemmesiden.
 +
 +====== 2. Indkaldelse til næste møde ======
 +
 +Der foreslås at vi mødes sidste torsdag i hver anden måned.
 +Anders indkalder til møde 30. maj.
 +
 +====== 3. Suppleanter på Slack #bestyrelse ======
 +
 +Vi inviterer suppleanterne til #​bestyrelse,​ men bestyrelsen forbeholder sig ret til at udelukke dem igen.
 +
 +Tak for god ro og orden.
  
Permalink planning/meetings/board/2019-05-23.txt · Last modified: 2019/05/23 17:50 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich