User Tools

Site Tools

planning:meetings:board:2019-09-26

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

planning:meetings:board:2019-09-26 [2019/09/26 17:52] (current)
Mads Chr. Olesen created
Line 1: Line 1:
 +====== Bestyrelsesmøde d. 26/09-2019 ======
 +
 +===== Valg af referant =====
 +Mads melder sig.
 +
 +===== Opfølgning på punkter fra sidste møde =====
 +   
 +==== Nye kompressor ====
 +Den er virkelig fin.
 +
 +==== Laden ====
 +Torsten rykker igen på sagen.
 +
 +
 +===== Jener ønsker budget til at købe ultralydsbad =====
 +
 +Jener finder en indenfor et par tusinde, og køber hvis ingen protesterer for meget.
 +
 +===== Discussion mailing lister =====
 +
 +Jener flytter mailinglister til Google groups. Skal vi beholde discussion listen? Vi nedlægger discussion listen.
 +
 +ACTION: Torsten: Foreninglet skal rettes.
 +
 +ACTION: Jener: Opdater hjemmeside + wiki.
 +
 +===== Mini maker faire =====
 +
 +Det er lige om snart!
 +
  
Permalink planning/meetings/board/2019-09-26.txt · Last modified: 2019/09/26 17:52 by Mads Chr. Olesen

oeffentlich