User Tools

Site Tools

planning:sofiendalsvej80

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
planning:sofiendalsvej80 [2013/03/15 10:23]
Mikael H. Møller [Ny El-installation]
planning:sofiendalsvej80 [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Sofiendalsvej 80 ======
 +Dette er stedet hvor hal9k blev dannet i sin tid.
 +Kommunen tilbyder os nu lokalerne.
 +
 +Det drejer sig om ca. 100kvm (se det grønne på plantegningen)
 +Derudover er der mulighed for at få lager/grovværksted i det blå/gule-område. Dette kan dog ændre sig når planerne for indendørs minigolf falder på plads, om tidligst 1 år.
 +
 +Kommunen er villig til at vælte en væg eller to. Vi kan kan gøre nærmest alt ved bygningen, så længe det er i følge aftale med kommunen.
 +
 +===== Placereing =====
 +Kort: [[http://goo.gl/maps/52OmH]]
 +===== Plantegning =====
 +{{:planning:sofiendalsvej80.jpg?direct&600|}}
 +
 +===== Tentativ Plan =====
 +
 +Efter at vi har set på lokalerne på Sofiendalsvej har vi lavet en tentativ plan for hvad vi har tænkt os at gøre. Nogle af punkterne er ikke afklaret endnu. De skal afklares inden vi begynder at flytte. Indtil videre er planen en løs TODO liste.
 +
 +^Strøm | Der er en trefaset 16 A gruppe til køkkenet, et 10 A kraftstik i grovværkstedet og to en-fasede lysgrupper på 10 A. Én til køkkenet og lokalerne deromkring og én til grovværkstedet. Vi kommer nok til at mangle en fase til stikkontakter i de små lokaler. Vi skal desuden have etableret en del stikkontakter til bl.a. loddekolber, måleapparater og strømforsyninger. |
 +^Netværk | Vi skal have etableret et netværk i spacet. Der skal trækkes netværksstik ud i lokalerne, sandsynligvis sammen med stikkontakterne. |
 +^Serverrum | Et af lokalerne bliver dedikeret til serverrum. Det lille rum ved siden af køkkenet vil passe fint. |
 +^Maling | Vi skal have frisket rummene op med lidt maling. Loftet har også brug for en omgang nogle steder. |
 +^Tyverisikring |Vi har en masse dyrt udstyr, så vi vil gerne sikre døre og vinduer med gitre og alarmsystem. Vi tænker specielt på at sikre grovværkstedet med en tungere dør med en ordenlig lås. |
 +^Nedrivning af vægge | Vi synes at det kunne være rigtigt fordelagtigt at vælte væggene mellem de to nordøstlige rum og gangen. Det vil skabe et rigtigt godt elektronikværksted. |
 +^Rumdelere og metalskabe m.m. | Der står en mængde metal "lockers" i grovværkstedet, og nogle rumdelere i entréen, hvis det er muligt kunne vi godt tænke os at beholde dem. Det samme gælder støvsugeren mv. i rengøringslokalet (det kommende serverrum) |
 +^Brug af lade | Der er en stor lade i den vestlige fløj. Vi vil finde ud af om vi kan bruge lidt plads derude, hvis det skulle blive nødvendigt. |
 +^Huller i vægge | Vi vil finde ud af om vi må bore i væggene for evt. at hænge hylder og lignede op. Vi vil desuden gerne etablere udluftning flere steder samt lave nogle huller mellem nogle af lokalerne for at kunne trække kabler i kabelbakker. |
 +^Renovation | Vi skal finde ud af hvordan vi kommer af med affald. Om der er en aftale for hele Sofiendalsvej 80, eller om det er noget vi selv skal stå for. |
 +^Afregning af el, vand og varme | Ligeledes skal vi finde ud af hvordan vi afregner el, vand og varme. |
 +^Opvaskemaskine | Vi har en bordopvaskemaskine. Den vil vi gerne installere i køkkenet. |
 +^Løbende vedligeholdelse | Vi skal finde ud af hvordan vi forholder os i forhold til løbende vedligeholdelse af lokalerne. |
 +^Belysning | Loftsbelysningen er ikke imponerende, vi skal have etableret bedre belysning. |
 +^Borde, stole og sofaer | Vi skal have borde og stole til laboratoriet samt sofaer til hyggekrogen. Det kan være at vi tage dem med vi har i Formulab. |
 +^Dør, nøgle og adgangssystem | Der er fem nøgler til hoveddøren. Vi vil gerne etablere et adgangskontrolsystem magen til det vi har i Formulab. Det vil umiddelbart kræve f.eks. et hul igennem muren til en udendørs RFID-fætter. |
 +^Container | Vi vil gerne være i stand til at svejse og bruge vinkelsliber. Vi overvejer at købe en 10' container og outfitte den til metalværksted. Vi skal finde ud af om vi må stille den et sted på Sofiendalsvej 80. |
 +^Postkasse | Postkassen er gået i stykker, hvis vi skal kunne modtage post, skal den repareres. |
 +^Udsugning |  * Vi skal have mindre (og støjsvag) udsugning til loddekolberne i elektronikværkstedet.\\  * Vi skal have fornuftig udluftning til relevante maskiner i værkstedet. \\  * Vi har også behov for noget simpel udsugning fra serverrummet. Hvis vi selv skal lave det, skal vi have en afklaring af at vi må lave hul udadtil (i ruden vel nok) og/eller ind mod nabolokalet for at udnytte varmen.|
 +^Udendørs arealer | Generelt om brug af udendørs-arealer. Er der noget der hører specifikt til os eller andre, eller er det hele at betegne som fælles. Hvad må vi bruge bruge udendørsarealer til (f.eks. grill-arrangementer, skøre projekter, andet?). | 
 +
 +===== Ny El-installation =====
 +{{:planning:sofiendalsvej80el.png?nolink&300|}}
 +==== Gammel tavle ====
 +{{:planning:el-tavle.jpg?nolink&300|}}
 +==== Ny tavle ====
 +{{ :planning:2013-03-22_19.32.25.jpg?nolink&300 |}}
  
Permalink planning/sofiendalsvej80.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich