User Tools

Site Tools

planning:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
planning:start [2017/05/31 22:07]
Dennis Værum
planning:start [2020/08/09 13:15]
Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
 ====== Møder ====== ====== Møder ======
 Denne side indeholder links til fremtidsplaner og referater fra møder. Denne side indeholder links til fremtidsplaner og referater fra møder.
 + 
 Vi har haft disse planlægningsmøder: Vi har haft disse planlægningsmøder:
-~~PAGEINDEX=planning:meetings;start~~+ 
 +<nspags planning:meetings -exclude:start -textPages="">
  
 ===== Bestyrelsesmøder ===== ===== Bestyrelsesmøder =====
 Efter den første bestyrelse blev konstitueret er disse møder blevet holdt:  Efter den første bestyrelse blev konstitueret er disse møder blevet holdt: 
-~~PAGEINDEX=planning:meetings:board~~+ 
 +<nspages planning:meetings:board -exclude:start -textPages="">
  
 ===== Fremtidsplaner ===== ===== Fremtidsplaner =====
 +
   * [[planning:teknospejder]]   * [[planning:teknospejder]]
  
Permalink planning/start.txt · Last modified: 2020/08/09 13:15 by Torsten Martinsen

oeffentlich