User Tools

Site Tools

planning:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
planning:start [2017/05/31 22:07]
Dennis Værum
planning:start [2020/08/09 13:15]
Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
 ====== Møder ====== ====== Møder ======
 Denne side indeholder links til fremtidsplaner og referater fra møder. Denne side indeholder links til fremtidsplaner og referater fra møder.
 + 
 Vi har haft disse planlægningsmøder: Vi har haft disse planlægningsmøder:
-~~PAGEINDEX=planning:meetings;start~~+ 
 +<nspages planning:meetings -exclude:start -textPages="">
  
 ===== Bestyrelsesmøder ===== ===== Bestyrelsesmøder =====
 Efter den første bestyrelse blev konstitueret er disse møder blevet holdt:  Efter den første bestyrelse blev konstitueret er disse møder blevet holdt: 
-~~PAGEINDEX=planning:meetings:board~~+ 
 +<nspages planning:meetings:board -exclude:start -textPages="">
  
 ===== Fremtidsplaner ===== ===== Fremtidsplaner =====
 +
   * [[planning:teknospejder]]   * [[planning:teknospejder]]
  
Permalink planning/start.txt · Last modified: 2020/08/09 13:15 by Torsten Martinsen

oeffentlich