User Tools

Site Tools

planning:teknospejder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
planning:teknospejder [2010/12/10 12:43]
Karl Damkjær Hansen
planning:teknospejder [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Teknospejder ======
 +Teknospejder er en ide til et initiativ som kunne foretages under hal9k. Målet er at oprette en spejdergruppe med udgangspunkt i teknologi i stedet for religion eller naturliv. Tilbuddet er tiltænkt børn og unge i Aalborg og omegn som følger med i eks. Nørd på DR1 eller som bare er facineret eller interesseret i teknologi. Målet er at de unge både lærer om teknologi og brugen heraf, samt har det sjovt i selskab med unge med fælles interesser.
  
 +== Eksempler på aktiviteter ==
 +  * Geo-caching
 +  * Mærkeordninger alla knivmærke, bare med loddekolber osv i stedet.
 +  * Mindstorm programmering.
 +  * Udflugt til Universitetet.
 +  * Den lille kemiker forsøg.
 +  * Simpel programmering.
 +
 +==== To Aldersgrupper ====
 +Det er ikke sikkert at unge på 16--18 år er interesseret i en "spejder"-ordning, det er måske mere relevant for de 10--15-årige. Man kunne forestille sig at de unge kunne komme i definerede tidsrum, hvor der er en "professionel"-supervisor tilstede, der kan guide, hjælpe, inspirere og undervise.
 +
 +===== Kontigent ===== 
 +Normalprisen ligger cirka på 300-400 kr per halvår i spejderforeninger, hvilket nok også er det vi skal sigte efter.
 +
 +===== Regler =====
 +
 +Ifølge lovgivningen skal der indhentes børneattester hvilket er foreningens ansvar. Der skal kun indhentes børneattest hvis man skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Følgende er snippet fra rigspolitiets hjemmeside
 +
 +  * Foreningen skal ansøge om børneattest
 +  * Ansøger skal give skriftlig samtykke til, at foreningen indhenter oplysningerne.
 +  * Blanketten findes på politi.dk -> Borgerservice -> Blanketter -> Børneattest
 +  * Ansøgningen indsendes per brev til Rigspolitiet
 +  * Behandlingen tager ca. 8 dage og er gratis
 +  * Børneattesten indeholder alene afgørelser vedr. sædeligehedsforbrydelser begået mod børn under 15 år. 
 +
 +Rigspolitiets adresse er:
 +
 +**Rigspolitiet, 
 +Juridisk afdeling, 
 +Kriminalregistret,
 +Polititorvet 14,
 +1780 Kbh. V**
Permalink planning/teknospejder.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich