User Tools

Site Tools

planning:vision

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
planning:vision [2010/11/30 20:43]
Alex Aaen Birklykke
planning:vision [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Vision ======
  
 +Her vil vi beskrive vores vision med hal9k. Alle er velkomne til at bidrage!
 +
 +**H.E.Tjelum:**\\
 +Min vision for hal9k er at have et sted, hvor det er muligt at mødes med andre ligesindede, som snakker ca. samme sprog (nørder).
 +
 +**Karl Hansen**:\\
 +Min vision for HAL9K er at opbygge et forum hvor folk kan arbejde med teknologi. Det kan både være cutting-edge eller traditionel teknologi. Området skal ikke være begrænset til computer- og elektronikteknologier, men også byde f.eks. biologien eller arkitekturen velkommen. Jeg forestiller mig at man bliver fyldt med nye og spændende indtryk efter en tur på HAL9K. Jeg ønsker mig at lokalerne er fyldt med dimser der gør tossede ting og masser af farverige installationer. Jeg håber at HAL9K kan inspirere unge til at vælge en videregående uddannelse inden for naturvidenskaben. Jeg ser også gerne at HAL9K kan danne grobund for iværksættervirksomheder.
 +
 +**Alex Aaen Birklykke:**\\
 +Min vision for HAL9K er at stedet bliver den absolut bedst mulige platform for at søsætte ideer. Et Lindø-værft for ideer inkl tørdok og 500 tons kran! Lasercutter, CNC-maskine, 3D printer, robotter, automatik, vision graphics, træværksted, plaststøbemaskiner, kemi/bio-lab, grov-køkken, paintshop - jo vildere og større jo bedre. Danmarks største natur og teknik laboratorium. Med andre ord; rammerne der gør vejen fra ideer til udførelse kortest muligt. Egentligt mener jeg ikke der er grænser for hvad folk skal kunne kaste sig ud i - så længe det bunder i en grundlæggende nysgerrighed og stræben efter at udforske livet, verdenen og alt derimellem. Der skal være højt til loftet og alt behøves ikke at give mening og have et dybere formål - hertil har vi Universiteterne osv. 
 +
 +**Simon Laursen** \\
 +Min vision for Hal9k er at det skal være et sted hvor teknik entusiaster har plads til at mødes, lege og udvikle sig. Det skal være samlingspunkt og er udgangspunkt for nørderi af all slags.
 +Vi skal være kendt både her hjemme og i udlandet for fede projekter og et miljø med vægt på kreativitet, innovation og nørderi.
 +
 +**Jakob Schytz** \\
 +Min vision med HAL9K er at menig manden kan komme og få realiseret, måske for enkelt personen, en umulig opgave. Hvad enten det er i mangel af ekspertise eller hardware.
Permalink planning/vision.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich