User Tools

Site Tools

projects:blueledcube

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:blueledcube [2015/10/05 18:16]
Anders Vestergaard
projects:blueledcube [2015/10/05 18:17] (current)
Anders Vestergaard
Line 12: Line 12:
   * **09/4-15** - Alle lag lavet færdig, samt print er næsten loddet færdig.     * **09/4-15** - Alle lag lavet færdig, samt print er næsten loddet færdig.  
   * **11/5-15** - Der er sket meget siden sidst, er desværre ikke beskrevet med dato. Kasse ti styring printed på 3D printer, alle lag loddet sammen, lavet print til arduino nano med stik til alle dele og kredsløb til encoder. programering er i test stadie. SD modul ikke programeret endnu.    * **11/5-15** - Der er sket meget siden sidst, er desværre ikke beskrevet med dato. Kasse ti styring printed på 3D printer, alle lag loddet sammen, lavet print til arduino nano med stik til alle dele og kredsløb til encoder. programering er i test stadie. SD modul ikke programeret endnu. 
-  * **1/10-15** - Animationer kan nu læses fra sd-kortet så de kan blive længere. +  * **1/10-15** - Animationer kan nu læses fra sd-kortet så de kan blive længere. Den seneste animation kan ses [[https://www.youtube.com/watch?v=xTMg33yrKCE|her]]
  
 ==Billeder==  ==Billeder== 
Permalink projects/blueledcube.txt · Last modified: 2015/10/05 18:17 by Anders Vestergaard

oeffentlich