User Tools

Site Tools

projects:bratwurst-machine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:bratwurst-machine [2011/03/24 11:56]
Karl Damkjær Hansen Oversat til dansk
projects:bratwurst-machine [2013/04/08 13:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Pølseautomat ======
  
 +Ideen er en automat der rister en pølse til dig kun ved hjælp af elektricitet.
 +
 +===== Indledende Tests =====
 +
 +Måling af modstanden i en frossen pølse:
 +{{gallery>:projects:bratwurst-machine?dsc*&80x80&crop&lightbox}}
 +
 +114,5 kΩ
 +
 +===== Tests =====
 +Vi har ristet flere pølser ved 230V/50Hz. En af testene bestod i at to strømførende gafler blev stukket i pølsen, en i hver ende. Strømmen var tændt i omkring 60 sekunder. Vi har lavet et plot af effekten afsat i pølsen og den tilsvarende reele impedans:
 +
 +{{:projects:polse.png?600}}
 +
 +Læg mærke til at energien afsat i pølsen er omkring 18 kJ, som faktisk var vores første gæt.
 +
 +Den målte impedans er lavere en den indledende måling med 3 størelsesordener. Det betyder at pølsen udviser en form for diode/halvleder opførsel eller at der er en betydelig imaginær impedans komponent.
 +
 +===== Grundlæggende udregninger =====
 +
 +Energi er E = P*t
 +
 +Effekt er P = U^2/R
 +
 +Det vil sige at tiden det tager at riste en pølse er t = E*R/(U^2)
 +
 +Hvis vi antager at pølsen har en (gennemsnitlig) modstand på 176Ω@50Hz og har brug for 18 kJ energi, så kan vi lave følgende plot:
 +
 +{{:projects:stegetid.png?600}}
 +
 +Læg mærke til at vi kan riste en pølse på 1 sekund ved 1700 V
 +
 +===== Inspiration =====
 +[[http://csnl.ptrtovoid.net/index.php/2010/02/11/report-heating-a-sausage-by-running-current-through-the-sausage/
 +]]
 +
 +===== Food Electronics (stub) ======
 +Som vi ser ovenfor udviser pølsen en  eller anden slags halvleder opførsel, så hvorfor skulle det ikke være muligt at lave mad elektronik? Hvis pølsen er en halvleder, så må vi kunne lave en diode eller transistor komponent af den, altså en pølsetransistor...
 +
 +Der er nogle ting vi skal have kigget på: Er pølsen p- eller n-dopet, og vi skal også have målt resitiviteten.
 +
 +**np-determination:** http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_point_probe \\
 +**Resistivity determination:** http://en.wikipedia.org/wiki/Resistivity
 +
 +===== Participants =====
 +  * [[members:kdhansen|Karl D. Hansen]]
 +  * [[members:mikaelhm|Miakel H. Møller]]
 +
 +----
 +[[projects:bratwurst-machine:english|English Version]]
Permalink projects/bratwurst-machine.txt · Last modified: 2013/04/08 13:47 (external edit)

oeffentlich