User Tools

Site Tools

projects:bungard-grbl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:bungard-grbl [2018/07/15 12:09]
Lars Christensen created
projects:bungard-grbl [2018/07/22 16:26] (current)
Anders Vestergaard [GRBL Configuration]
Line 1: Line 1:
 ====== Bungard GRBL ====== ====== Bungard GRBL ======
  
-Projekt: Bygge GRBL styring til Bungard CNC+Projekt: Bygge GRBL styring til [[equipment:bungard-ccd|Bungard CNC]]
  
 ===== Hardware ===== ===== Hardware =====
Line 18: Line 18:
  
   * Arduino firmware: [[https://github.com/gnea/grbl|GRBL 1.1]]   * Arduino firmware: [[https://github.com/gnea/grbl|GRBL 1.1]]
 +    * [[https://github.com/Hal9k-dk/grbl/tree/hal9k-bungard|Hal9k repo with Bungard changes]] (branch hal9k-bungard)
     * Pins til direction & step er byttet om (rettet i cpu_map.h)     * Pins til direction & step er byttet om (rettet i cpu_map.h)
   * [[https://github.com/vlachoudis/bCNC|bCNC]]   * [[https://github.com/vlachoudis/bCNC|bCNC]]
  
  
 +===== Facts =====
  
 +==== Koordinater ====
  
 +Maskinens koordinatsystem (machine coordinates, mpos) har 0,0 i max, dvs. bagerste højre hjørne. Arbejdskoordinaterne (working coordinates, wpos) i standardkoordinatsystemet efter power on har 0,0 i min, dvs. forreste venstre hjørne. Begge koordinater vises i UI. Arbejdskoordinatsystem kan justeres ved at rette i UI, eller klikke X=0/Y=0/Z=0 (svarer til "touch off").
 +
 +Der er mulighed for flere koordinatsystemer (G54, G55, etc.), med rotation m.m. men der er nok ikke en god ide at pille for meget ved.
 +
 +==== Stepper-opløsning og precision ====
 +
 +Steppers bruger quarter-micro-step (4 steps per full step). Gearing af X og Y-akse er 20 full step pr millimeter, eller 80 quarter-step per millimeter, hvilket giver en opløsning på 0.0125 millimeter.
 +
 +Z-aksen har 71.0 quartersteps per millimeter, opløsning på 0.014 millimeter. Præcision i Z er (0.02 mm)
 +
 +Der er lidt backlash/elastik i X-aksen (op til 0.15 millimeter), så forvent ikke for høj præcision.
 +
 +Homing med den ny styring er meget præcis (0.02 millimeter, langt under backlash). Dvs. position kan genskabes efter homing, selv hvis 230V strømforsyning er afbrudt. Arduino får strøm  fra PC, så working coordinates kan genskabes med homing selv om 24V strømforsyning er afbrudt.
 +
 +==== Spindel (Kress) =====
 +
 +Kress'en (spindel) er tilsluttet relæ i styrekassen. Den starter ved gcode ''M3'' eller ''M4'' og slukkes ved ''M5''. De fleste gcode-generatorer vil indsætte disse kommandoer. Bemærk at Kress'en skal være tændt på dens egen afbryder inden fræsningen startes.
 +
 +==== Probe ==== 
 +
 +Der kan tilsluttes probe til f.eks. at finde kontaktpunkt med PCB. Proben forbindes til PCB. Der probes mod f.eks. Z-30, og den stopper ved kontakt. Herefter kan Z nulstilles i UI.
 +
 +I det Z-niveau hvor probe giver kontakt (G28.1), vil fræsning med isolationsbit giv et spor som afhænger af bit'ets stand. Et nyt bit vil give et smallere spor end et slidt bit. Med et rimeligt slidt bit er bredden af sporet målt til 0.3 millimeter hvis der fræses i Z=0 efter probe.
 +
 +===== Diagram ======
 +
 +{{ :projects:cnc_diagram.svg |}}
 +
 +===== GRBL Configuration =====
 +
 +^ Settings ^ Description ^ Changed |
 +| $0=10        | Step pulse, microseconds |
 +| $1=255       | Step idle delay, milliseconds | 255=Keep motors on |
 +| $2=0         | Step port invert, mask |
 +| $3=0         | Direction port invert, mask |
 +| $4=0         | Step enable invert, boolean |
 +| $5=0         | Limit pins invert, boolean |
 +| $6=0         | Probe pin invert, boolean |
 +| $10=1        | Status report, mask |
 +| $11=0.010    | Junction deviation, mm |
 +| $12=0.002    | Arc tolerance, mm |
 +| $13=0        | Report inches, boolean |
 +| $20=1        | Soft limits, boolean | TRUE=stay inside limits |
 +| $21=0        | Hard limits, boolean |
 +| $22=1        | Homing cycle, boolean | TRUE=enabled |
 +| $23=3        | Homing dir invert, mask | X/Y at min, Z at max |
 +| $24=25.000   | Homing feed, mm/min |
 +| $25=500.000  | Homing seek, mm/min |
 +| $26=250      | Homing debounce, milliseconds |
 +| $27=1.000    | Homing pull-off, mm |
 +| $30=1000     | Max spindle speed, RPM |
 +| $31=0        | Min spindle speed, RPM |
 +| $32=0        | Laser mode, boolean |
 +| $100=78.740  | X steps/mm | 80 at quartermicrostep |
 +| $101=78.740  | Y steps/mm | 80 at quartermicrostep |
 +| $102=78.740  | Z steps/mm | 71.0 at quartermicrostep |
 +| $110=800.000 | X Max rate, mm/min |
 +| $111=800.000 | Y Max rate, mm/min |
 +| $112=800.000 | Z Max rate, mm/min |
 +| $120=10.000  | X Acceleration, mm/sec2 |
 +| $121=10.000  | Y Acceleration, mm/sec2 |
 +| $122=10.000  | Z Acceleration, mm/sec2 |
 +| $130=500.000 | X Max travel, mm | Work area |
 +| $131=318.000 | Y Max travel, mm | Work area |
 +| $132=200.000 | Z Max travel, mm | Work area |
Permalink projects/bungard-grbl.1531656547.txt.gz · Last modified: 2018/07/15 12:09 by Lars Christensen

oeffentlich