User Tools

Site Tools

projects:hacker_badge

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:hacker_badge [2018/09/12 13:57]
Torsten Martinsen
projects:hacker_badge [2018/09/18 18:55] (current)
Anders Vestergaard
Line 4: Line 4:
  
 Efter at have fået badges til Mini Maker Faire i Århus og til Sommerhack, skal vi i HAL9K da også have vores eget badge.  Efter at have fået badges til Mini Maker Faire i Århus og til Sommerhack, skal vi i HAL9K da også have vores eget badge. 
-Så jeg designede dette, hvor der er masser af lysdioder og 2 microcontrollers som kan programmeres med den samme usb til serial chip. /[[members:andersv209|]]+Så jeg designede dette, hvor der er masser af lysdioder og 2 microcontrollers som kan programmeres med den samme usb til serial chip.  
 + 
 +/[[members:andersv209|]]
  
 kicad filer kan findes på [[https://github.com/Hal9k-dk/Hacker_Badge|Github]] kicad filer kan findes på [[https://github.com/Hal9k-dk/Hacker_Badge|Github]]
Permalink projects/hacker_badge.txt · Last modified: 2018/09/18 18:55 by Anders Vestergaard

oeffentlich