User Tools

Site Tools

projects:infoscreens

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:infoscreens [2015/07/23 17:19]
Anders Vestergaard created
projects:infoscreens [2021/07/18 13:11] (current)
Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
 ====== Info skærme ====== ====== Info skærme ======
  
-Her vil komme info relateret til info skærmene i indgangen+^ QR-ID    | HQR1014 | 
 +^ Navn    | Infoskærme |  
 +^ Kort beskr   | Infoskærme ved indgang | 
 +^ Indehaver    | HAL9k | 
 +^ Tovholder    | [[members:jenrik]] | 
 +^ Tilladt brug    | No hacking allowed. Alm. brug tilladt |
  
 +Der er opsat 5 skærme på væggen modsat hovedindgangen til spacet. Hver skærm har en tilhørende Raspberry pi 3 B+ som kører [[https://www.screenly.io/ose/|Screenly Open Source Edition]].
  
-Projektet er pt under opstart! +Strøm til skærmene styres af en PIR sensor monteret over skærmene. PIR sensor styringen er udviklet af [[members:andersv209|]]. 
 + 
 +Kontrolpanelet for hver skærm kan tilgås på http://screen{1..5} 
 + 
 +IPs: 10.42.2.{133, 166, 200, 213, 216}
Permalink projects/infoscreens.1437664793.txt.gz · Last modified: 2015/07/23 17:19 by Anders Vestergaard

oeffentlich