User Tools

Site Tools

projects:infoscreens

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:infoscreens [2018/09/20 16:52]
Jacob Jenner Rasmussen
projects:infoscreens [2018/09/21 11:26] (current)
Torsten Martinsen
Line 2: Line 2:
  
 ^ QR-ID    | HQR1014 | ^ QR-ID    | HQR1014 |
-^ Navn    | Info skærme ​|  +^ Navn    | Infoskærme ​|  
-^ Kort beskr. ​   | Info Skærme ​|+^ Kort beskr. ​   | Infoskærme ved indgang ​|
 ^ Indehaver ​   | HAL9k | ^ Indehaver ​   | HAL9k |
 ^ Tovholder ​   | [[members:​jenrik]] | ^ Tovholder ​   | [[members:​jenrik]] |
Line 10: Line 10:
 Der er opsat 5 skærme på væggen modsat hovedindgangen til spacet. Hver skærm har en tilhørende Raspberry pi 3 B+ som kører [[https://​www.screenly.io/​ose/​|Screenly Open Source Edition]]. Der er opsat 5 skærme på væggen modsat hovedindgangen til spacet. Hver skærm har en tilhørende Raspberry pi 3 B+ som kører [[https://​www.screenly.io/​ose/​|Screenly Open Source Edition]].
  
-Strøm til styrede ​af en PIR sensor monteret over skærmne. PIR sensor ​sytringen ​er udviklede ​af [[members:​andersv209|]].+Strøm til skærmene styres ​af en PIR sensor monteret over skærmene. PIR sensor ​styringen ​er udviklet ​af [[members:​andersv209|]].
  
-Kontrol panelet ​for hver skærm kan tilgåes ​på http://​screen{1..5}+Kontrolpanelet ​for hver skærm kan tilgås ​på http://​screen{1..5}
Permalink projects/infoscreens.txt · Last modified: 2018/09/21 11:26 by Torsten Martinsen

oeffentlich