User Tools

Site Tools

projects:kamstrup

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:kamstrup [2018/10/08 18:15]
Torsten Martinsen [Transmit test]
projects:kamstrup [2019/11/25 20:50] (current)
Torsten Martinsen Tilføj link til PyDLMS
Line 91: Line 91:
   - Ground ​  ​=> ​  ​Arduino GND   - Ground ​  ​=> ​  ​Arduino GND
  
-Hvis din måler er påtrykt "​DLMS"​ (se billede nedenfor) kan du bruge nedenstående Arduino sketch eller (hvis du forbinder øjet til en PC, Raspberry Pi eller lignende) [[https://​github.com/​bsdphk/​PyKamstrup|PyKamstrup]]. Hvis din måler ikke er mærket DLMS, bruger den formodentlig en anden protokol ved navn IEC 62056 - i dette tilfælde skal der bruges noget andet software.+Hvis din måler er påtrykt "​DLMS"​ (se billede nedenfor) kan du bruge nedenstående Arduino sketch eller (hvis du forbinder øjet til en PC, Raspberry Pi eller lignende) [[https://​github.com/​bsdphk/​PyKamstrup|PyKamstrup]]. Hvis din måler ikke er mærket DLMS, bruger den formodentlig en anden protokol ved navn IEC 62056 - i dette tilfælde skal der bruges noget andet software, for eksempel [[https://​github.com/​bsdphk/​PyDLMS|PyDLMS]].
  
 Til Kamstrup MULTICAL 66 kan du bruge [[https://​github.com/​KenanV/​KamstrupMultical66|denne software]], som Kenan Vilic har lavet. Til Kamstrup MULTICAL 66 kan du bruge [[https://​github.com/​KenanV/​KamstrupMultical66|denne software]], som Kenan Vilic har lavet.
Permalink projects/kamstrup.txt · Last modified: 2019/11/25 20:50 by Torsten Martinsen

oeffentlich