User Tools

Site Tools

projects:kamstrup

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:kamstrup [2018/07/03 12:29]
Torsten Martinsen
projects:kamstrup [2018/10/08 18:15] (current)
Torsten Martinsen [Transmit test]
Line 342: Line 342:
 ==== Transmit test ==== ==== Transmit test ====
  
-Den første test er at transmit øjet blinker. Find en mobil-telefon og brug dens kamera til at kigge på transmit øjet, mens Arduino'​en kører. ​Digital-kameraer kan se infrarødt lys (bemærk: Vi har fået at vide at nogle mobiler, f.eks. iPhone 6 og Samsung Galaxy 4, **ikke** kan se infrarødt lys. Så det kan være nødvendigt at prøve mere end en - find evt. en fjernbetjening og kontrollér at du kan se signalet fra den med dit kamera).+Den første test er at transmit øjet blinker. Find en mobil-telefon og brug dens kamera til at kigge på transmit øjet, mens Arduino'​en kører. ​Nogle digital-kameraer kan se infrarødt lys -vi har fået at vide at nogle mobiler, f.eks. iPhone 6 og Samsung Galaxy 4, **ikke** kan se infrarødt lys (men for iPhone er det tilsyneladende sådan, at frontkameraet **kan** se infrarødt lys, mens kameraet på bagsiden ikke kan). Så det kan være nødvendigt at prøve mere end en - find evt. en fjernbetjening og kontrollér at du kan se signalet fra den med dit kamera.
  
 Den skulle gerne blinke i en lilla farve:\\ Den skulle gerne blinke i en lilla farve:\\
Permalink projects/kamstrup.txt · Last modified: 2018/10/08 18:15 by Torsten Martinsen

oeffentlich